Jongerenkoor Leveroy vraagt zangers

Na een welverdiende vakantie is ook voor het jongerenkoor van Leveroy de tijd van werken weer aangebroken. Indien enigszins mogelijk zal er wel een verandering komen In de samenstelling van het koor, hetgeen een verrijking betekent.

Jongens tussen 18-30 jaar zullen nl. lid kunnen worden van het Jongerenkoor uit Leveroy. Ze zullen zich hiertoe moeten opgeven bij de dirigent Dhr. H. Peeters, tel. 1670. We moeten minstens 10 jongens hebben anders kan dit feest niet doorgaan. Daarom roepen we Iedereen op die een behoorlijke stem heeft om het jongerenkoor te komen versterken. Dan volgen hier nog enkele data van onze aktlvitel-ten: op 2 september dus woensdagavond beginnen we weer met de repetities. Dan op 12 september gaan we met de bus naar Hengelo In Twente om daar een dienst te verzorgen in de O.L. Vrouwekerk.

We maken een koffiestop maar je moet zelf brood meenemen, voorde rest is alles gratis. Denk eraan, het is een lange reis van tegen de 200 kilometer. Zorg dus dat je fit aan de start komt. Dan in oktober verzorgen we op een zaterdagavond weer de dienst in onze parochiekerk en vanzelfsprekend kijken we nu al uit naar Kerstmis, waar we op 2e Kerstdag als jaarlijkse traditie de hoogmis van 10 uur verzorgen. Maar inmiddels zijn er ook al verzoeken binnen gekomen van o.a. het St. Jansgasthuis in Weert en het Bejaardenhuis in Helden. Daar en van andere zaken horen jullie nog de komende weken. Het Jongerenkoor verwacht alle leden op woensdag 2 september voor de eerste repetitie.

Tags: ,