Gerardus Roost


Dankbare nagedachtenis aan

GERARDUS ROOST

echtgenoot van
Toos Saes

Hij werd geboren te Leveroy op 20 april 1935. Na een lange ziekte is hij toch nog plotseling gestorven op 25 mei 1981, na voorzien te zijn van de laatste heilige sacramenten. Op Hemelvaartsdag 1981, 28 mei, hebben wij hem begraven op ons parochiekerkhof, na een plechtige eucharistieviering in de kerk van de H. Barbara.

Wij zijn allen diep onder de indruk van deze vroegtijdige dood, waarmee een leven van zorg en arbeid is afgesloten. Alhoewel wij wisten dat zijn krachten minder werden, heeft het ons allen verrast dat hij zó plotseling uit het leven is weggeroepen. Met grote dankbaarheid denken wij terug aan zijn rusteloos werken, aan zijn zorg voor vrouw en kinderen. Des te zwaarder viel hem zijn lange periode van gedwongen rust. Toch heeft hij zijn ziekte moedig en met groot geduld gedragen en hij was altijd maar bevreesd om anderen tot last te zijn.
Daarom kon ook iedereen nog steeds een beroep op hem doen en als hij kon helpen dan was hij paraat. Hij was een mens die dichtbij de natuur stond. Bloemen, planten en vogels waren hem lief en hij kon van de schepping genieten als een kind, vol bewondering. Gelukkig heeft hij bij zijn dood niet veel hoeven lijden. Dat hadden wij hem ook echt niet gegund. Hij heeft immers genoeg gehad aan het kruis van zijn ziekte. Toch moeten wij bij dit sterven ook vertrouw-vol blijven en samen moedig verder gaan. In de vaste overtuiging dat hij leeft in onze gedachten en in onze verlangens, in ons handelen en in ons zorgen, vertrouwen wij Gerardus Roost toe aan de God, die de scheppende kracht is van leven en liefde en die ons in zijn Zoon Jezus heeft laten zien dat de dood nooit het laatste woord heeft. Moge hij rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven bij de plotselinge dood en de begrafenis van mijn lieve man en onze zorgzame vader, zeggen wij U oprecht dank.

Toos Roost – Saes, Gerda en Tiny.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van de H. Barbara te Leveroy, op zondag 12 juli 1981, om 10.00 uur.