Jongerenkoor “Ultimo” naar Leveroy

PN: Dit solistenconcours  is een groot succes geworden op 2e Paasdag 1981 van 13.00-23.00 uur in zaal Leverona. Er was een fijne stemming. De Pastoor Nijhof Beker werd voor deze eerste keer gewonnen door Jeanne Timmermans met bugel. Tweede werd Hans Verlaek met kleine trom en derde Thea Timmermans met saxofoon. Dit over het gehele concours genomen. Er waren ook afdelingsprijzen!

Attentie: om zoveel mogelijk mensen te bereiken, stuur ik naar 5-6 kranten en weekbladen hetzelfde artikeltje over bijzondere gebeurtenissen in de parochiekerk.

Diverse berichten:

De Limburger Solistenconcours — Op initiatief van het bestuur van fanfare Concordia wordt dit jaar voor de eerste keer in Leveroy een onderling solistenconcours gehouden tussen de leden van de fanfare. Er wordt in vier afdelingen, inclusief de drumband, gemusiceerd. Voor elke afdeling is er een beker beschikbaar voor degene die het hoogst aantal punten behaalt in die afdeling. De nummers twee en drie ontvangen een medaille. De muzikant met het hoogst aantal punten van het hele solistenconcours ontvangt de pastoor Nijhof-bokaal, een wisselbeker die aan het einde van het concours door de beschermheer, pastoor Nijhof zal worden uitgereikt. Dit solisten-concours wordt gehouden op Tweede Paasdag in zaal Leverona en begint om;13.00 uur. Rond 10.00 uur ’s avonds vindt de prijsuitreiking plaats.

Land van Weert De avonddienst in de Barbarakerk te Leveroy wordt zaterdag 25 april om 19.00 uur verzorgd door jongerenkoor Ultimo uit Nederweert-Eind.

Het thema van de dienst is( ”Mens, ik heb je nodig”; de leden van het koor proberen in woord en gezang hun gedachten en gevoelens over te brengen. Daartoe kozen zij uit hun liederenschat enkele bijzonder mooie composities. Voorganger bij deze dienst is pastoor Nijhof van Leveroy.

Op de Keper: Jongerenkoor „Ultimo” naar Leveroy

Op zaterdag 25 april a.s. zal om 7 uur s avonds de avonddienst in de St. Barbarakerk te Leveroy geheel verzorgd Worden door het bekende Jongerenkoor uit. Nederweert-Eind f,Ultimo”. Het thema van de dienst is „Mens, ik heb je nodig”. In woord en gezang proberen de leden van dit koor hun gedachten en gevoelens over te brengen.

Daartoe kozen zij uit hun liederenschat enkele bijzonder mooie composities waaronder: Wie het leven wil moet delen met een ander, Houden van mensen is rijk zijn in nood, O mens, reik elkaar de hand, Ik wil met jou en Come and go to that land!

Voorganger bij deze dienst is pastoor Nijhof. De leden van „Ultimo” willen deze dienst brengen ook en vooral omdat men ervan overtuigd is dat vele mensen slachtoffer worden van psychische milieu-bezoedeling. Met pillen is hier niet uit te komen. Het gaat om de meest eenvoudige menselijke goedheid, waarin een ander mens geborgen kan zijn.

De Trompetter: Jongerenkoor “Ultimo” naar Leveroy

Op zaterdag a.s. 25 april zal om 7 uur ’s avonds de avonddienst in de St. Barbarakerk te Leveroy geheel verzorgd worden door het bekende Jongerenkoor uit Nederweert-Eind “Ultimo”. Het thema van de dienst is “Mens, ik heb je nodig”. In woord en gezang proberen de leden van dit koor hun gedachten en gevoelens over te brengen. Daartoe kozen zij uit hun liederenschat enkele bijzonder mooie composities waaronder: wie het leven wil moet delen met een ander, Houden van mensen is rijk zijn in nood, O mens, reik elkaar de hand, Ik wil met jou en Come and go to that land! Voorganger bij deze dienst is pastoor Nijhof. De leden van “Ultimo” willen deze dienst brengen ook en vooral omdat men ervan overtuigd is dat vele mensen slachtoffer worden van psychische milieu-bezoedeling. Met pillen is hier niet uit te komen. Het gaat om de meest eenvoudige menselijke goedheid, waarin een ander mens geborgen kan zijn.

Tags: ,