Pastoraal werkenden richten vakbond op

PN: Een vurig voorstander van deze vereniging ben ik! Vooral omdat Bisschop Gijsen slechts één doel heeft nl. hij de baas en wij monddood. Ik weiger dit te allen tijde; geen autoritair gezag, maar een gezag dat rekening houdt met mijn persoonlijk geweten. Dat vraag ik, nee, ik eis het.


ROERMOND – Een groot aantal pastoraal werkenden uit Limburg heeft gisteren in De Oranjerie te Roermond de Vereniging Pastoraal Werkenden (VPW) in het bisdom Roermond opgericht.
De meer dan honderd aanwezigen gingen daarmee lijnrecht in tegen de wil van bisschop J. Gijsen van Roermond, die absoluut tegen de oprichting van een dergelijke beroepsvereniging is en ook al heeft laten weten niet met de vereniging of haar leden in contact te willen treden.

Ondanks deze duidelijke afwijzing heeft de vergadering gisteren toch besloten om contact op te nemen met de bisschop om na te gaan welke relatie tussen de VPW en Gijsen mogelijk is. Het bisdom Roermond is het laatste in Nederland, waar een VPW (te vergelijken met een vakbond) wordt opgericht. Het initiatief tot de oprichting is genomen in november 1979. Sindsdien heeft een uit acht personen bestaande initiatiefgroep de daadwerkelijke oprichting voorbereid. Dat dit uiteindelijk zo laat is gebeurd ligt volgens de vereniging aan het feit, dat „in groepen aan de basis over de oprichting van de vereniging en de gevolgen daarvan diepgaand besproken”, aldus een bekendmaking van de VPW.

Raamstatuut:   Volgens het gisteren aangenomen raamstatuut heeft de vereniging ten doel „het bevorderen van een goede beroepsuitoefening van de pastoraal werkenden ten dienste van de opbouw van de kerkgemeenschap in het bisdom Roermond”, het bevorderen van de onderlinge verbanden en solidariteit tussen de pastoraal werkenden en het behartigen van de belangen van de leden”.

Fel:  Voorzitter H. Steijns van de initiatiefgroep haalde in zijn openingstoespraak gisteren fel uit naar het beleid van bisschop Gijsen. Hij noemde de verhouding priester-bisschop een feodale, „zoals die in de middeleeuwse gangbaar was” en hij signaleerde een groots
opgezet plan om het hele bisdom voor en na op de lijn van de bisschop te krijgen: „Eerst werd het hoofd vernieuwd, vervolgens werden de kopstukken vervangen, daarna volgden de diensten, toen werd de dekensvergadering steeds meer ontmanteld en nu is het pastorale veld aan de beurt. Het lijkt een gevecht binnen de kerk van Limburg, maar de strijd keert zich tegen de hele kerkprovincie”, aldus Steijns. Hij onderstreepte zijn opmerking door te vermelden, dat alle acht pagina’s met adressen van landelijke kerkelijke organisaties uit de nieuwe naamlijst van het bisdom zijn geschrapt.

Afwijzing:   Bisschop Gijsen blijft, bij monde van zijn perschef J. Spanjaard bij zijn afwijzing van de beroepsvereniging. Hij staat op het standpunt, dat de priesterraad, die binnenkort moet worden opgericht voldoende de belangen van de priesters kan behartigen en dat er naast de priesters nauwelijks pastoraal werkenden in Limburg zijn. De VPW brengt hier tegenin, dat de toekomstige priesterraad bedoeld is als adviesorgaan van de bisschop, terwijl de beroepsvereniging er is voor de pastoraal werkenden zelf. Volgens Spanjaard zal de bisschop de VPW niet erkennen. „Wat het bisdom betreft is die bond niet opgericht”, aldus Spanjaard, die hier nog aan toevoegde, dat er „goede verwachtingen” waren ten aanzien van de oprichting van de priesterraad, aangezien hiervoor „grote belangstelling” zou bestaan.

 

 

Tags: ,