Geraats, Hubert


Dankbaar gedenken wij

HUBERT GERAATS

Oud-kerkmeester van de St. Barbaraparochie
echtgenoot van
Mia Schepens

Hij is geboren te Leveroy op 1 juli 1916. Na bij volle bewustzijn het sacrament der zieken te hebben ontvangen, is hij gestorven op 23 maart 1981. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem begraven op het parochiekerkhof te Leveroy op donderdag 26 maart d.o.v.

Er is met de dood van Hubert Geraats een vader gestorven waar men trots op mag zijn. Zijn leven stond in het teken van arbeidzaamheid en zorg. Altijd bereid de medemens te helpen, kon men hem in zijn werkplaats aantreffen tot zelfs enige dagen voor zijn dood, terwijl toen al zijn lichaamskrachten het bijna niet meer toelieten.

Hij was een blijde mens die hield van het leven, van zijn vrouw en kinderen. Hij kon meedoen met de vreugden in ons gemeenschapsleven en was blij met kleine attenties. Zijn gezin was hem alles waard en hij werkte er dag en nacht voor. Hij was dan ook heel dankbaar en blij dat zijn vrouw en kinderen hem niet in de steek lieten tijdens zijn ziekte. Lange tijd was hij kerkmeester van de parochie St. Barbara. Die taak heeft hij als een wijze mens opgevat. En wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Hij was geen man om zijn goede kwaliteiten ten toon te spreiden, eerder was hij eenvoudig en deed wat van hem gevraagd werd. Toch willen wij graag, op dit prentje, zijn eerlijk en diep geloofsleven vermelden. Hij was katholiek in een overtuigende zin. Elk week-end was hij in de kerk en aan het einde van zijn leven durfde hij te getuigen, dat mensen zich bij de raadsbesluiten van de Schepper moeten neerleggen. In zijn ongekunsteld maar mooi geloof zei hij nog kort voor zijn dood: “Het is Gods Wil en daar moet ik mij bij neerleggen.”

Wij bidden en verwachten nu, dat de Schepper, die zijn God en Vader was, hem nu zal opnemen in de eeuwige vreugde.

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond tijden ae ziekte, het overlijden en de begrafenis van vader, zeggen wij U onze oprechte dank.

M. Geraats – Schepens en kinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van Leveroy op zondag 10 mei a.s. om 10.00 uur.

Categories :