brief uit nuenen


Waarde neef Jan,

Toen onze ouders hun gouden Huwelijksfeest vierden, heeft jouw vader op zo’n bewonderenswaardige manier ’t woord gevoerd, dat ons dat zeer getroffen heeft. We maakten wat fotootjes; zo ook van je vader, onze oom Bernard. We dachten je een plezier te doen om je dit plaatje te geven. Je vader bleek nog steeds even vindingrijk en geestig als vroeger. Al nemen lichamelijke kwaliteiten wat af, zijn geestelijk denken en meeleven met anderen dwingen respekt af.                                                                                                                             

Jan, ontvang onze hartelijke groeten en beste wensen,
namens Ria en kroost, Engelbert.


PN :Engelbert Eysink, mijn neef uit Nuenen!

Tags: ,