Jublilarissen Fanfare concordia


Niet erg duidelijk deze foto, maar dan maar roeien met de bekende riemen. Van links naar rechts: Jac Naus, Jo Corsten, Jan Knapen, Lei Timmermans. Ze zijn 25 jaar lid van fanfare Concordia en werden als zodanig gehuldigd tijdens de jaarvergadering in maart 1981. (Vóór de huldiging).

Hier nog eens het viertal van links naar rechts: Jo Corsten, Jac Naus, Jan Knapen, Lei Timmermans. (Ná de huldiging).

Tags: ,