inzamelingsaktie voor ambtsjubileum

Aan alle inwoners van de. parochie Leveroy ^

Zoals algemeen bekend is, hopen wij samen op 21 december a.s. op feestelijke wijze te herdenken dat onze pastoor de Zeer Eerwaarde Hr. Nijhof 25 jaar geleden tot priester werd gewijd, om 10.00 uur zal die dag een H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen gevolgd door een receptie . Wij komen in een ander schrijven daar nog op terug doch U bent nu reeds van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te rijn. Het behoeft geen betoog dat de inspanningen die de Z.E.H. Nijhof zich getroost ten dienste van de gemeenschap van onschatbare waarde rijn. Het past ons daarom hem, bij deze bijzondere gelegenheid, eens in de bloemetjes te zetten. Hoe is dit beter te doen dan hem een geschenk aan te bieden tijdens de receptie namens de gehele parochiegemeenschap. Wij nodigen daarom allen uit deel te nemen aan de inzamelingsaktie Ambtsjubileum Pastoor Nijhoff. De enveloppe waarin U dit rondschrijven vond zal a.s. zaterdag ! worden opgehaald door een der bestuursleden van de Sportvereniging Leveroy. Wij hopen en vertrouwen erop dat U hierin uw persoonlijke bijdrage mee wilt geven voor het geschenk aan onze pastoor. Particulieren, verenigingen en instellingen kunnen: ook, indien rij dit nodig achten, voor het zelfde doel een bijdrage storten op de rabobank te Leveroy nr. 1284.05.805 onder vermelding .Ambtsjubileum pastoor Nijhof Vertrouwenden op uw bereidwillige medewerking.

Het bestuur van de St. Barbaraparochie.

PN: Het kerkbestuur maakte een aparte “Barbaratoren” b.g.v. Zilveren Priesterfeest van pastoor Nijhof. Deze editie is te vinden in het archief, waar alle nummers bewaard zijn.

Tags: ,