Woningbouw in Leveroy komt op gang

LEVEROY – De woningbouw in het dorp Leveroy gaat eindelijk van start. Op een donderdagavond gehouden hoorzitting hebben B en W van Heythuysen laten weten dat in begin 1981 aan de Liesjeshoek wordt gestart met de bouw van zes huurwoningen in twee blokjes van drie stuks.

In het jaar 1981 zal ook de Concordiastraat in Leveroy worden aangelegd en in die omgeving komt dan ook woningbouw tot stand, In eerste instantie worden dat 10 huizen, waarvan een viertal bejaardenwoningen. Op wat langere termijn worden in fases nog eens 18 woningen rondom de Concordiastraat gebouwd. Alles bijeen dus 34.

De Leveroyse inspraakgroep, bestaande uit leden van de gemeenschapsraad, heeft zich gebogen over het streekplan voor Noord- en Midden-Lim-burg en daarop commentaar gegeven, dat inmiddels aan de Stichting Samenlevingsopbouw in Roermond is toegestuurd. De inspraakgroep wijst een concentratie van woningen in grote kernen van de hand, maar vindt dat ook de kleine kernen via een bepaalde planning aan bod moeten komen. Ook wordt in de rapportage opgemerkt dat Heythuysen in het streekplan qua niveaufunktie moet worden ingedeeld bij gemeenten als Helden-Panningen, Horst en Echt. Dit vooral omdat Heythuysen al diverse regionale en ook provinciale voorzieningen heeft. Tenslotte spreekt de inspraakgroep zich uit tegen het intensiveren van agrarische mammoetbedrijven.

Tags: ,