kort nieuws okt 1980

LEVEROY – Ontkoppeling -Leveroy is één van de weinige plaatsen waar het schoolbestuur nog gekoppeld is aan het kerkbestuur. Op verzoek van het kerkbestuur wordt er op donderdag 9 oktober een vergadering belegd met de Kath. Schoolraad Limburg. Doei van de vergadering is langzaam te komen tot de ontkoppeling van school- en kerkbestuur. De leden van het schoolbestuur zijn allen om 20 uur uitgenodigd in de onderwijzerskamer van de basisschool.

LEVEROY – Bejaardenvereniging • De bejaardenvereniging gaat woensdag 15 oktober een bezoek brengen aan Sint Gerardus te Wittem. Het vertrek is om 12.30 uur aan de kerk. Na het bezoek aan de kapel te Wittem is er nog een herfst-tocht door Zuid- Limburg, waarna een koffietafel volgt.

LEVEROY – Parochienieuws -Zaterdag 11 oktober wordt de avonddienst in de kerk van Leveroy verzorgd en opgeluisterd door bet jongerenkoor „Ultimo” uit Nederweert-Emd. De dienst begint cm 10 uur in de Sint Barbarakerk. Op 1 november as. wordt de avonddienst opgeluisterd door het jongerenkoor van Leveroy o.l.v. de heer H. Peetere. Op 21 november wordt het Cecilia-feest gehouden voor zangers, acolieten en medewerker». Deze avond begint met een H. Mis die opgeluisterd wordt door het herenkoor. Daarna is er een gezellig samenzijn in zaal Wetemans.

Tags: ,