Gubbels – Sijben, Lies


Met dit gedachtenisprentje willen wij dankbaar herinnerd worden aan

Met grote verslagenheid moeten we afscheid nemen van twee eenvoudige, nobele, hartelijke mensen. Wie had dit kunnen en durven denken? Wij hadden hen beiden nog een heel lang en gelukkig leven gegund. Maar het mocht niet zo zijn. Juist op hun trouwdag, nu 21 jaar geleden, op weg naar broer Coen in het ziekenhuis te Roermond, sloeg de dood toe en kwamen zij beiden door een noodlottig ongeval om het leven. Pierre was 62 jaar en Lies was 59 jaar! Het ongeluk gebeurde op 7 oktober 1980.

Samen hebben ze gezorgd, geleefd en gewerkt, altijd samen! Samen ook deelden ze lief en leed en zo zijn ze samen over de drempel van dit leven gegaan naar het Beloofde Land!

Wij danken hen posthuum voor al het goede dat ze voor ons hebben gedaan. Voor hun zorg en toewijding, maar vooral voor hun eerlijk, christelijk en kerkelijk leven, waarin ze voor ons allen een groot voorbeeld zijn geweest van rotsvast geloof, van diep vertrouwen, van ware godsdienst-zin en van grote liefde voor de kerk van Jezus Christus.
Mogen zij rusten in God’s eeuwige vrede!

Op zaterdag 11 oktober 1980 hebben we Pierre en Ues bij elkaar begraven op het parochiekerkhof van Leveroy, nadat we eerst in de kerk de uitvaartdienst hadden gehouden om 11.00 uur ‘s-morgens.
De laatste zeswekendienst voor onze overledenen wordt gehouden op zondag 23 november 1980 in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy, en wel om 10.00 uur ‘s-morgens.
Voor de vele blijken van medeleven bij het tragisch verlies van onze dierbare Pierre en Lies, zeggen wij U allen hartelijk dank. Uw komst naar de kerk bij de uitvaartdienst was voor ons een geweldige steun.

Familie Gubbels.
Familie Sijben.