Ganzewinkel, Johannes van


Ter dankbare nagedachtenis aan

JOHANNES VAN GANZEWINKEL

echtgenoot van
WILHELMINA ENGELEN

Hij is geboren in Grathem op 29 oktober 1895. Na een welbesteed leven ging hij van ons heen op 24 september 1980 In de Maaslandkliniek te Horn, alwaar hij de sacramenten der zieken heeft ontvangen. We hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy op zaterdag 27 september 1980, na voor het laatst met hem de H. Eucharistie te hebben gevierd.

Johannes Van Ganzewinkel heeft zijn levenstaak volbracht. In alle stilte Is hij van ons heengegaan als een opgebrande kaars. Zó hij Is gestorven, zó heeft hij ook geleefd. Stil en eenvoudig. Hij was een prachtig mens, een mens om veel van te houden.

Van hem kan men in alle eerlijkheid zeggen: “men kan geen kwaad van hem vertellen.”

HIJ was een man van vrede. Hij zocht de vrede en wilde alleen maar dat thuis en In het bedrijf vroeger, alles met vrede en liefde werd gedaan. Hij was een groot voorbeeld van goedheid; zonder op te vallen ging hij zijn levensweg, hartelijk voor iedereen. En verder was hij een man met een heel groot geloof. Het teken, dat hij de laatste week van zijn leven geregeld hanteerde, was het kruisteken. Hij geloofde in God en Jezus Christus zó rotsvast dat menig-

een er stil van kon worden. En altijd was h|J tevreden met de dingen die het leven of de natuur onverwachts konden brengen. Of het goed weer was of slecht weer, hij zei altijd: God’s weer is altijd goed weer! In dit mooie geloof Is hij gestorven, rustig en kalm, geheel overgegeven aan God, de schepper van hemel en aarde.

HIJ heeft samen met zijn dierbare echtgenote altijd, van de vroege morgen tot de late avond, moeten werken om de kost te verdienen voor zijn groot gezin. HIJ klaagde nooit, maar probeerde met Inzet van al zijn krachten zijn best te doen en hij Is er goed in geslaagd.

De laatste Jaren verbleef hij voor verzorging In de Maaslandkllniek te Horn. Hij was een tevreden mens met de verzorging die hij daar kreeg. Maar vooral was hij enorm dankbaar dat Moeder en de anderen uit het gezin hem niet hebben vergeten. Elke dag was er Iemand op bezoek. En al praatte hij niet veel, zijn ogen zeiden telkens weer: “dank u wel!”

Wat was hij blij als men op bezoek kwam. Nu wij deze kostbare mens hebben verloren, past het ons hem te volgen In zovele goede dingen. HIJ kan nu voor ons een voorspreker zijn.

Moge hij rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de verpleging, het overlijden en de begrafenis van Vader, zeggen wij U hartelijk dank.

W. Van Ganzewinkel – Engelen Kinderen en kleinkinderen

De laatste zeswekendienst wordt gehouden In de St. Barbarakerk In Leveroy op Aller heiligenzondag 2 november, om 10.00 uur.

Categories :