injektie vd Week, bloemetje en jongerenkoor

Injektie van de week: Mensen die anoniem telefoneren of anoniem brieven schrijven, doen dat meestal om een ander pijn te doen en eens flink te kwetsen. Het zijn dus lafaards, die stiekum en genieperig proberen een ander te vloeren. Daarom moeten burgemeesters, rechters en scheidsrechters, leraren en direkteuren heel goed weten dat ze zich nooit iets moeten aantrekken van anonieme telefoontjes of brieven. Leg de hoorn gauw op de haak en gooi de brief meteen in de open haard. Laat U nooit adviseren door naamloze lafaards. Het zou het einde van de wereld betekenen. De enigste peilers om een sameleving op te bouwen zijn: openheid, overleg, eerlijkheid en rechtvaardigheid. En alle mensen die menen dat ze met een anoniem telefoontje of een anonieme brief de wereld kunnen helpen verbeteren, zulke mensen zijn toch wel beland op de hoogste trede van de ladder van het onbenul.

PN:In bijgaand stukje van het Nieuwsblad staat de “injektie” van de week van pastoor Nijhof. Elke week staat er bij de kerkberichten zulk een injektie. Deze echter kreeg heel veel bijval van vele mensen, die pastoor Nijhof lieten weten, dat ze het hartgrondig met hem eens waren.

JONGERENKOOR LEVEROY Het jongerenkoor Leveroy hervat de repetities op 3 september a.s. om 7 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy. Het koor begint hiermee reeds aan haar 6e seizoen. In haar bestaan Is het koor, dat inmiddels al 55 leden telt, reeds vele malen te beluisteren geweest, zowel in de eigen parochie alsook daarbuiten. Zo heeft men optredens gehad in Weert, Roermond en in vele kerken van het dekenaat Heythuysen en Helden. Het is inmiddels een goede traditie geworden, dat de Eucharistieviering op tweede Kerstdag volledig door het koor verzorgd wordt, de laatste keer was dit zelfs in samenwerking met een groot ensemble. samengesteld uit leden van fanfare concordia uit Leveroy. Het koor staat i o.l.v. dhr. H. Peeters uit Leveroy, terwijl een combo van zes leden (orgel, gitaren, drum en trompetten) zorgt voor de begeleiding. Een tekstgroep maakt, In samenwerking met pastoor Nijhof, alle teksten I voor de vieringen. Het repertoire van het jongerenkoor Leveroy bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige composities, die vrijwel allemaal ge-arangeerd worden door dhr. Peeters. Bovendien zijn er een aantal composities door hem zelf geschreven. Nieuwe leden zijn uit de paroichie Leveroy van harte welkom op de eerste repetitieavond op woensdag 3 september om 7 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

”Kranten zijn net pijnstillers: Als je elke dag leest dat er overal herrie en oorlog is, verzacht dat je verdriet om de herrie die je dagelijks thuis hebt met je man of vrouw”.

Pater Jan Emmanuel Nyhoff, A.A.

Tags: ,