Hanssen – Beckers, Emilia


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

EMILIA BECKERS

weduwe van

JAC HANSSEN

Zij is geboren te Helden op 19 december 1906. Na een lange ziekte en tijdig voorzien van het sacrament der zieken, is zij gestorven in het St. Jansgasthuis te Weert op 4 mei 1980. Na een plechtige eucharistieviering in de St. Barbarakerk te Leveroy, hebben we haar op 8 mei 1980 te rusten gelegd in het graf van haar echtgenoot op het parochie-kerkhof te Leveroy.

Met de dood van Emilia Hanssen-Beckers is een eenvoudige, hoogstaande vrouw van ons weggenomen. Zij was een goede moeder, een lieve oma; degelijk in denken en doen. Onopvallend is ze haar levensweg gegaan, stil en zonder veel grote woorden. Maar ze heeft des te harder gewerkt, samen met haar echtgenoot, om de kost te verdienen voor haar grote gezin. Ze heeft dat gedaan als een sterke vrouw en nooit heeft ze zich beklaagd over het werk dat ze heeft moeten doen, maar ’t was vaak met een nobele trots dat ze kon vertellen over vroeger. Met alle mensen kon zij het goed vinden; zij was een vrouw van vrede. Daarom is het ook zo mooi dat zij na de dood van haar man niet alleen gelaten is door haar kinderen en de buren en vele vrienden en bekenden. Met grote dankbaarheid vertelde zij hoe goed men voor haar zorgde.

Haar geloof was van een hartveroverende eenvoud. Haar grootste wens was dan ook weer verenigd te worden met Jac, haar goede echtgenoot, die 2 jaar geleden is gestorven. Beste kinderen, schoondochter en schoonzoons, ik bedank jullie voor alles wat je de laatste jaren voor me hebt gedaan. Ga samen in vrede nu moedig verder en vergeet mij en vader nooit. Laat mij o God mijn leven in Uw handen leggen en leer mij telkens weer “Uw wil geschiede” zeggen

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de lange ziekte, de dood en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.
Kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 22 juni 1980 om 10.00 uur.