Cuijpers – van Heur, Maria


Categories :

Dankbare nagedachtenis aan

MARIA MECHTILDA VAN HEUR

weduwe van
LEONARDUS CUIJPERS

Zij is geboren te Leveroy op 15 sept. 1902. Voorzien van ’t H. Sacrament der zieken stierf zij in gelovige overgave in het Sint Jansgasthuis te Weert op 23 maart 1980. Na een plechtige eucharistieviering hebben we haar begraven op het parochiekerkhof te Leveroy op 27 maart 1980.

Onze overledene is gestorven zoals ze geleefd heeft, zacht en kalm. Door de jaren heen had zij geleerd, dat men in een mensenleven stilaan afscheid moet nemen van alles wat ons dierbaar is. Elf jaar geleden is haar goede echtgenoot overleden en omdat hun huwelijk kinderloos was, moest ze alleen verder. Zij heeft dat op een bewonderenswaardige wijze gedaan. Zonder klagen heeft zij telkens weer opnieuw de levensdraad opgenomen en ging dapper verder. Zij leefde graag, zij ging graag met de mensen om en iedereen was welkom bij haar.

Haar eenvoud sierde haar en met een voor de hand liggende vanzelfsprekendheid kon zij met mensen praten, ook als die mensen wat hoger op de maatschappelijke ladder stonden. Ook haar vroomheid was opvallend. Het gebed behoorde bij haar dagelijks leven en alhoewel zij niet meer in de kerk kon komen, bleef zij belangstelling houden voor alles wat er op godsdienstig gebied gebeurde. En ze bleef ook daadwerkelijk meedoen, voor zover dat nog mogelijk was. Bijzonder dankbaar was zij voor alles wat haar familie en bekenden voor haar hebben gedaan.

Nu zij Is gestorven geven wij iets moois uit handen. Onze goede Vader zal er heel tevreden en gelukkig mee zijn. En wij bidden: Heer geef haar nu de eeuwige rust, geef haar de vrede en het geluk van het Beloofde Land.
Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.
Familie van Heur Familie Cuijpers

maria cuijpers – van heur