pastoor Janssens 65 jaar priester


ROERMOND — Emeritus-pastoor W. Janssens uit Roermond viert donderdag 20 maart zijn 65-jarig priesterjubileum.

Hij werd in 1889 geboren als zevende telg uit een gezin van acht kinderen. Hij doorliep het seminarie en werd op 20 maart 1915 door monseigneur Schrijnen tot priester gewijd. In datzelfde jaar kwam hij als kapelaan naar Swalmen. Hij bleef hier 20 jaar. Patoor Janssens herinnert zich weinig uit deze tijd: „Swalmen veranderde toen van een landbouwersdorp in een industriedorp. Ik was erg actief in de Werkliedenvereniging”. In 1935 werd hij benoemd tot pastoor van Griendsveen en drie jaar later tot pastoor in Leveroy. In 1945 werd hij ziek en ging met vervroegd emeritaat.

De 91-jarige geniet, buiten zijn sterk verslechterd gehoor, een redelijke gezondheid. Elke morgen bezoekt hij de mis in de kapel van „Huize De Pollart” en woont nog regelmatig diensten bij in de Munsterkerk. Voor vele Roermondenaren zal pastoor Janssens zeker geen onbekende zijn. Bijna dagelijks wandelt hij door de Roer-mondse binnenstad.

Zijn 65-jarig priesterfeest wordt op een bescheiden wijze gevierd. Afgelopen zaterdag al kreeg hij bezoek van bisschop Gijsen. Woensdagavond zal het jubileum herdacht worden in een eucharistieviering in de kapel van „Huize De Pollart”, met aansluitend een receptie voor de bewoners van het tehuis. Donderdag is er voor vrienden en bekenden vanaf 10 uur de mogelijkheid om pastoor Janssens op zijn kamer te feliciteren.

PN: Na de dood van Pastoor de Fauwe werd Pastoor Janssen in 1937 pastoor van Leveroy tot 1945.

 

Tags: ,