Janssen, Joannes


Categories :

Dankbare gedachtenis aan

JOANNES JANSSEN

echtgenoot van
SOPHIA CATHARINA JOOSTEN

Hij is geboren te Leveroy op 8 maart 1910. Hij heeft zijn leven moeten afleggen op 16 maart 1980 in de Maaslandklinïek te Horn, nadat hij, bij volle bewustzijn en geheet overgegeven, het H. Sacrament der zieken had ontvangen. Wij hebben hem begraven op ons parochiekerkhof te Leveroy op donderdag 20 maart 1980, na een plechtige eucharistieviering in de St. Barbarakerk
.
Joannes Janssen is overleden op een voorbeeldige wijze. Geheel klaar met de mensen en met God was er bij hem niets meer dat hem nog bond aan het leven. Alles was volbracht I Zo ging hij van ons heen als een vader die wist dat zijn leven geslaagd was. Hij was een eenvoudige mens, die kon genieten van de gewone mooie dingen van het leven. Hij eiste niet veel, maar was ook niet bang persoonlijk beslissingen te nemen; opvallend was daarom ook de wijze waarop hij zelfstandig in het leven stond als een persoonlijkheid die wist wat hij wilde. Misschien is het vandaar ook te verklaren dat hij duidelijk zijn eigen dood zag aankomen en die dood met karaktervolle moed en overgave tegemoet trad.

Lang, heel lang stroomde het ware schutters-bloed door zijn aderen. En hij had ook alles van de rechtvaardigheid die de schutter siert  en de eerlijkheid die bij schutters hoog in het vaandel staat geschreven. Hij was alom bekend vanwege zijn beroep. Overal moest hij komen om zijn werk te verrichten en hij kende zijn slagersvak buitengewoon. Op zijn fiets ploeterde hij soms van het ene adres naar het andere en zo verdiende hij eerlijk en rechtvaardig zijn geld voor zijn gezin.

Nu wij afscheid nemen, moeten ook al deze mooie gedachten in ons geheugen blijven. Zo kunnen wij dan met dankbaarheid blijven denken aan hem die ons lief was.

Dierbare echtgenote, samen hebben we bijna 40 jaar lief en leed gedeeld. We hebben leed en ziekten gekend, we hebben onze dierbare zoon Frlts veel te vroeg verloren, maar we hebben ook telkens bij elkaar de moed gevonden om verder te gaan. Bedankt voor alles. Wees sterk in de toekomst. En leef nu ook samen met de kinderen moedig en blij verder. Tot ziens I

Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de uitvaart van onze dierbare overledene, danken wij U zeer hartelijk.

C. Janssen – Joosten kinderen en kleinkinderen
Heerbaan 8

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk van Leveroy op zondag 4 mei 1980 ’s morgens om elf uur.