Bestrating rond kerk pastorie

Bestrating rond kerk en pastorie

In de week van 3-10 maart 1980 heeft stratenmaker Jo Lemmen (Kerkstraat) rond de kerk en achter de pastorie zwarte straatstenen gelegd i.p.v. de kiezel. Kosten f 7.700,=. Het kerkbestuur wilde dit zo om de rommel die men vaak van de kiezel had definitief te vergeten. Het ziet er dan ook keurig uit.

Tags: ,