Jacobs – Raemakers, Dorothea


Dankbare nagedachtenis aan

DOROTHEA RAEMAKERS

weduwe van
GODEFRIDUS JACOBS

Zij is geboren te Leveroy op 26 februari 1912. Voorzien van het H. Oliesel stierf zij op zondagmorgen 2 maart 1980. Zij werd begraven op woensdag 5 maart 1980, na een plechtige eucharistieviering in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Zij was in Leveroy bekend bij iedereen. Iedereen wist ook met welk een taaie wilskracht zij geleefd heeft. De vroege dood van haar goede man bracht haar niet uit haar evenwicht en toen zij daarna ook nog getroffen werd door een zware handicap, toen ging zij moedig aan de slag om er bovenop te komen. Zij onttrok zich niet aan de gemeenschap en hoe moeilijk het soms ook was, toch was zij bijna altijd in de kerk te vinden in het week-end en zij nam via de gehandicaptenvereniging deel aan allerlei soorten ontspannings- en ontwikkelingsbijeenkomsten. Zij wilde leven en zij wilde niet bij de pak-ken neerzitten. Waarlijk een voorbeeld van enorme wilskracht en vastberadenheid. Zij hield ontzettend veel van mensen, zij ging graag met mensen om en zij kon woorden vinden om met mensen te lachen en om mensen te troosten. Zij was belangstellend naar alles wat zich in de parochie afspeelde, en daardoor bleef zij ook vitaal en levendig.

Heel haar leven stond in het teken van een onverwoestbaar geloof. Zij kende geen twijfels en leefde geheel in de sfeer zoals het haar vroeger was geleerd. En dat gaf haar kracht en steun in haar ziekte en met haar handicap. En zo kon zij het leven aan en leefde zij heel gelukkig en tevreden, bij Tjeu, Miek en Debbie, aan de Molenstraat. Nu zij gestorven is kunnen wij dankbaar zijn haar te hebben mogen ontmoeten. Dankbaar voor alle woorden die zij gesproken heeft, voor alle goede dingen die zij gedaan heeft. Dankbaar ook omdat zij bij ons wilde horen als een trouwe, goede parochiaan, voor wie de kerk en het geloof ‘t centrum van haar leven waren.

Moge zij rusten in de vrede van God.

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van moeder. zeggen wij U oprecht dank.

Tjeu Jacobs Miek Jacobs – Goertz, Debbie
Molenstraat 1

De laatste zeswekendienst wordt in de parochiekerk van Leveroy gehouden op zondag 27 april 1980 om 10.00 uur.

 

Tags: