Houben, Hubertus


Dit gedachtenisprentje is een dankbare herinnering aan

HUBERTUS JOHANNES HOUBEN

echtgenoot van
GERTRUD PEETERS

Hij is geboren te Roggel op 27 juni 1904. In het St. Jansgasthuis te Weert is hij overleden op 27 februari 1980, na het ontvangen van het sacrament der zieken.
Op 3 maart hebben wij hem op het parochiekerkhof van Leveroy te ruste gelegd, na een plechtige eucharistieviering.

Er is met de dood van Hubertus Houben een welbesteed leven afgesloten. Een leven van hard werken, van toegewijde arbeid, van taai volhouden en doorzetten. Hij was bekend als de dorpsbakker, die niet alleen zorgde voor zijn eigen dagelijks brood, maar ook zorgde dat andere mensen het dagelijks brood op tafel kregen. Daarvoor heeft hij zich ingezet met al zijn krachten en zelfs in zijn laatste levensjaren was hij nog elke dag te vinden aan de bak-oven om daar te helpen en te assisteren. Hij schuwde het werk nooit. Op 14 januari van dit jaar 1980 heeft hij op een grandioze wijze zijn 50-jarig huwelijks-feest gevierd, samen met zijn goede echtgenote. Het werd een groot gemeenschapsfeest. Niemand had toen durven denken dat hij, die nog zo vitaal was, zo ineens onder ons zou worden weggenomen.
Maar met dankbaarheid denken wij terug aan zijn grote zorg voor zijn vrouw, voor Sjaak en An en voor de 4 kleinkinderen. Soms was hij overdreven bezorgd en bang dat alles niet liep zoals het behoorde te lopen. Vooral ook omdat hijzelf bekend stond als een correcte, punctuele mens. Voor zichzelf vroeg hij niets. Hij leefde heel erg tevreden. Het was hem allemaal goed. Hij eiste geen amusement, geen uitgaansleven, geen afleiding door feest of spel. Buiten zijn werk was hij ‘t liefst thuis. Daar was hij gelukkig en tevreden met het gewone leven van elke dag. Moge de goede God, deze tevreden mens nu ook de volle vreugde en tevredenheid geven van het Beloofde Land. Moge hij daar ruste in vrede.
Voor de vele blijken van medeleven bij de kortstondige ziekte, het overlijden en de be-grafenis van onze dierbare overledene, zeg-gen wij U heel oprecht dank.

G. Houben – Peeters, Sjaak en An en de kleinkinderen

Sillenhoek 6
De zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 13 april 1980 ‘s morgens om 10.00 uur

 

Tags: