Gansewinkel van, Joannes


Categories :

Dankbaar aandenken aan

Joannes Henricus van Gansewinkel

weduwnaar van

Maria Helena Loven

Geboren te Grathem 24 december 1890, over-leden in het St. Jans-Gasthuis te Weert 19 februari 1980, voorzien van het Sacrament van de zieken. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Leveroy op 22 februari d.o.v.

Hij leefde als man, vader, opa en medemens op een manier die men in onze ogen als volgt kan omschrijven : diep geloof, voorbeeldige geloofspraktijk, onkreukbare trouw, sympathieke behulpzaamheid, grote arbeidzaamheid, ongedwongen eenvoud. Op die manier heeft hij altijd geleefd. Schonere herinneringen kan hij ons niet nalaten. Daarom vertrouwen wij vast, dat hij is overgegaan naar de hemel, om daar gelukkig te zijn met moeder, met wie hij voor ons geleefd en gewerkt heeft. Dierbare kinderen en kleinkinderen vaartwel. God geve dat we elkaar eens weerzien. Ik dank God, dat ik zolang in uw midden mocht blijven. Ik dank ook u voor uw hartelijkheid en medeleven. Een bijzonder woord van dank aan Nelly en Tjeu, bij wie ik veel jaren een gelukkige levensavond heb mogen beleven. Geloofd zij Jezus Christus. Maria Moeder van altijddurende bijstand, bid voor ons.
Voor Uw medeleven, betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze zorgzame vader, schoonvader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen van Gansewinkel en kleinkinderen.