HENDRIKUS VERKOELEN


Gedachteniswoorden bij het overlijden van

HENDRIKUS VERKOELEN

weduwnaar van
MARIA MUIZERS
eerder weduwnaar van Agnes Seunis

Hij is geboren op 10 september 1898 te Roggel. Op 22 januari 1980 overleed hij te Venlo en wij hebben hem op het parochiekerkhof te Leveroy te ruste gelegd op vrijdag 25 januari 1980 na een plechtige eucharistieviering.

Iedereen die de gezegende leeftijd van 80 jaar of meer bereikt, kan alleen maar dankbaar zijn. Onze overledene wás daar ook dankbaar om, maar hij was ook klaar om zijn leven terug te geven aan de goede God. Stil en rustig is hij ingeslapen om op weg te gaan naar zijn Schepper.

Hij was tijdens zijn leven een eenvoudig mens, blij met de kleine dingen van dit leven; hij zocht niet naar prestaties, maar vond – voor zover dit ook nog op oudere leeftijd mogelijk was – zijn vreugde in de godsdienst en in zijn trouw aan de kerk.

Moge zijn werk, zijn geloof, zijn vreugde en zijn verdriet nu een stralend antwoord krijgen van Vader God, voor Wie alles leeft. Moge hij over de drempel van dit leven gaan naar het blijvende Land van Belofte, dat voor elke mens van goede wil toegankelijk is. Hij ruste daar in vrede !

Voor de blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene. zeggen wij U oprecht dank.

Uit aller naam :
Kinderen Verkoelen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 16 maart om 10 uur in de parochiekerk van Leveroy.

Tags: