1980

1980

kort nieuws 1-1980

LEVEROY – Jongerenkoor -Het bestuur van het jongerenkoor heeft In een vergadering de data bekend gemaakt van de volgende optredens van het koor. Op 19 januari zal ’s avonds de viering, in de kerk van Panningen worden verzorgd. Daarna op 1 maart is het jongerenkoor weer in de avondviering van

Bezwaren tegen komst kippenbedrijf

DEN HAAG – Zeven inwoners van Leveroy (gemeente Nederweert) hebben gisteren in Den jaag onder aanvoering van mevrouw E. Goertz De Raad van State in alle toonaarden bezworen de heer G. Jacobs, eigenaar van pluimveebedrijen in Ospel en Heythuysen, geen vergunning te geven voor het vestigen van zo’n bedrijf in

Zanggroepje Nederweert

LEVEROY – Zanggroepje Nederweert – Hedenavond om 19 uur zal het bekende Nederweerter zangkoortje in de kerk van Leveroy aanwezig zijn om de eucharistieviering op de zijn eigen wijze luister bij te zetten; Het septet (één organist en 6 koorleden) zullen nog een laatste restant van een prachtig kerstprogramma brengen.

Gouden paar in Leveroy

LEVEROY – Ber Houben en Traut Houben-Peeters, allebei 75 en wonend aan de Sillenhoek in Leveroy, vieren vandaag hun gouden bruiloft. De Eucharistieviering is om 14 uur in de parochiekerk en er wordt gerecipieerd van 18.30 tot 19.30 uur in zaal Wete-mans. Het echtpaar heeft een getrouwde zoon en vier

Leveroy huldigt kleuterleidster

LEVEROY – Kleuterleidster Lies Schreurs in Leveroy heeft er in de komende maand 25 jaar op zitten en dat jubileum laat men in het dorp niet ongemerkt voorbijgaan. Het feestprogramma ziet er als volgt uit: zondag 3 februari om 10 uur hoogmis, die wordt opgedragen door meritus-pastoor P. Geurts. Hij

inbraak met acrobatiek in zaal Leverona

Leveroy (Van onze verslaggever) LEVEROY – Een inbreker heeft in de nacht van woensdag op donderdag nogal wat acrobatische toeren moeten uithalen om in het, gemeenschapshuis j van Leveroy te komen. Hij  kwam namelijk via een dakraam binnen. Zijn buit was overigens gering. De beheerder mist een bedrag van f

Bestrating rond kerk pastorie

Bestrating rond kerk en pastorie In de week van 3-10 maart 1980 heeft stratenmaker Jo Lemmen (Kerkstraat) rond de kerk en achter de pastorie zwarte straatstenen gelegd i.p.v. de kiezel. Kosten f 7.700,=. Het kerkbestuur wilde dit zo om de rommel die men vaak van de kiezel had definitief te

pastoor Janssens 65 jaar priester

ROERMOND — Emeritus-pastoor W. Janssens uit Roermond viert donderdag 20 maart zijn 65-jarig priesterjubileum. Hij werd in 1889 geboren als zevende telg uit een gezin van acht kinderen. Hij doorliep het seminarie en werd op 20 maart 1915 door monseigneur Schrijnen tot priester gewijd. In datzelfde jaar kwam hij als

Zilveren erepenningen Groene kruis / winst LLTB

LEVEROY – Zilveren erepenning – De voorzitter van de regionale afdeling van het Limb. Groene Kruis, de heer Jeukendrup uit Haelen, was, zo zei hij, met een speciale missie van het hoofdbestuur naar Leveroy gekomen. Tijdens de jaarvergadering van het Groene Kruis afd. Leveroy maakte hij bekend dat het hoofdbestuur

Goud in Leveroy

LEVEROY — Woensdag 30 april vieren Willem Reynders (79) en Lina Reynders-Cuypers (79), wonend aan de Sil-lenhoek in Leveroy, hun gouden huwelijksfeest. Op die feestdag is er om-14 uur een eucharistieviering in de parochiekerk van Leveroy en de receptie wordt gehouden van 19 tot 20 uur in zaal Wetemans. Uit

Tennisbanen officieel geopend

26-4-1980 Officieel Om 14 uur vanmiddag wordt het tenniscomplex aan ,,’t Huitje” te Leveroy officieel in gebruik gesteld waarna een demonstratie volgt, De tennisbanen – 2 stuks – zijn tot stand gekomen Via eendrachtige samenwerking tussen kerkbestuur, tennisclub en gemeentebestuur. De vereniging in Leveroy telt al 80 leden.  

Losgeraakte aanhanger doodt fietser

Losgeraakte aanhanger doodt fietser HORN – De 18-jarige HJ.P. Hermans uit ELL is gistermorgen in Horn verongelukt Hij werd met zijn fiets op het fietspad gegrepen door een losgeraakte aanhanger van een vrachtwagen. De jongen overleed ter plaatse. PN: Deze jongen, wonend in Tungelroy, is de zoon van Pierre Hermans; (aan

foto’s uit mijn schooltijd

Bovenstaande foto werd genomen op 26 juni 1929 van een klas der toenmalige lagere school’ in Leveroy. Het plaatje is afkomstig van Anna Gubbels-Baetsen, Kloosterstr 2 Heythuysen en Anna v. Buggenum-Wijers en Dora Op Heij-Mortelmans. Op de foot ziet u achtereenvolgens: bovenste rij van links naar rechts: Meester Hofs, Les

1e Communie 1980

FOTO 1e Communie 1980 Boven van l. naar r.: Mevr. Huskens-van Melick, pastoor Nijhof, Mevr. Vossen-Vullers en Dhr. H. Wolters. Van l. naar rechts onderste rij: Robbie Fermont, William Kurstjens, Guido Peulen, Sjoerd v/d Winkel, Wilbert Wetemans, Hubert Timmermans en William Wulms. 2e Rij van l. naar r.: Cecile Stevens,

St. Barbara wint eigen schuttersfeest

LEVEROY – Op de zondagen 11 en 18 mei zal Leveroy in het teken staan van twee schuttersfeesten, die gehouden worden op het oude voetbalveld nabij de kerk te Leveroy. Zondag 11 mei is het dekenaal schuttersfeest, waaraan negen schutterijen deelnemen. Dit schuttersfeest wordt geopend door burgemeester J. Hannen en

Misdienaarsreisje 1980.

Pastoor Nijhof is de fotograaf. Dhr. M. Kessels ging mee met z’n auto zodat we met twee wagens onze misdienaars een leuke dag konden aanbieden. We ging naar Born, nl. het Kasteelpark en kinderboerderij en toen naar het pretpark “de Valkenier” in Valkenburg. Deze foto is genomen bij de sluizen

Goud in leveroy

(Van onze verslaggever) LEVEROY – Vrijdag zijn Wiel Raemakers (73) en Lies Raemakers-Op het Roodt (74), die aan de Reulisweg wonen, de gouden feestelingen van Leveroy. Er Is die dag om 16 uur een eucharistieviering In de kerk van Leveioy en de receptie voor het gouden bruidspaar wordt gehouden van

Aardschok

Op donderdag 5 juni 1980 was er ook in Leveroy een duidelijke aardschol, zo duidelijk dat om 14.11 uur één klok zelfs even sloeg door de enorme trilling, die de kerk gedurende 10 seconden op de grondvesten deed schudden.

Ria vestjes 1e vrouw met trainersdiploma B

LEVEROY—Het zou kunnen. Volgend seizoen bij de vaderlandse eredivisietopper tussen Feyenoord en Ajax in de Rotterdamse “Kuip”. In de dug-out van Ajax zit naast trainer Leo Beenhakker in plaats van assistent Bobby Haarms een jongedame. Of in de andere dug-out naast Vadav Jezek. Mogelijk is ook wanneer Bair Toebosch er

Leveroy wint schuttersfeest Hunsel

(Van onze verslaggever) HUNSEL – Het schuttersfeest In Hunsel van de kantonnale bond E.M.M., georganiseerd door schutterij St. Jacobus, mag ondanks regenbuien toch alleszins geslaagd worden genoemd* Vooral de eindkaveling in het eerste zestal kende een spannend verloop. Het waren de zestallen van St Job Leuken, St Ansfried Thora en

Goud in Leveroy

LEVEROY – Mathieu Leunissen en Drika Leunissen – van Roy uit de Barbarastraat in Leveroy zijn woensdag 7 juli vijftig jaar getrouwd. Drika ena Mathieu gaan die dag samen net hun 3 kinderen ea 7 kleinkinderen feestvieren. In de H. Barbarakerk ta Leveroy wordt ‘s middags om 14 uur een

HANDBOOG IN TREK BIJ 65-PLUSSERS

  (Van onze verslaggever) LEVEROY — De handboog­sport heeft de laatste tijd on­der de bejaarden in Midden- Limburg een hoge vlucht ge­nomen. Vooral aan de west­kant van de Maas hebben tal van 65-plussers zich verza­meld om één keer per week samen te schieten. Gistermiddag waren ze weer bij elkaar, de

HANDBOOG IN TREK BIJ 65-PLUSSERS

(Van onze verslaggever) LEVEROY — De handboogsport heeft de laatste tijd onder de bejaarden in Midden-Limburg een hoge vlucht genomen. Vooral aan de westkant van de Maas hebben tal van 65-plussers zich verzameld om één keer per week samen te schieten. Gistermiddag waren ze weer bij elkaar, de bejaarde hand-boogsportliefhebbers.

Reparatie toren kerk in Leveroy

LEVEROY – De kerktoren van Leveroy zal op korte termijn een reparatiebeurt ondergaan. Dat blijkt dringend noodzakelijk te zijn, want een aantal leien is door de tand des tijds aangevreten en daardoor zijn lekkages ontstaan. Bij regenweer dringt er water door rondom de klokkenstoel en dat heeft tot gevolg dat

Meester Ament 40 jaar getrouwd

Meester Ament, gepensioneerd hoofdonderwijzer van onze lagere school, waaraan hij 42 jaar verbonden was, is op 8 aug. 1980 40 jaar getrouwd met Anna Creemers. De H. Mis uit dank werd opgedragen door zijn neef de oud-bisschop van Roermond Mgr. P. Moors, thans emeritus in Swolgen. Zes weken na dit

familiekiekje pastoor nijhof

Foto van Pastoor Nijhof (tweede van rechts) met z’n vader uit Ootmarssum, zijn broer uit Sittard, zijn 3 zusters (v.l.n.r.): Truus, Diny en Ans uit resp. Hengelo, Ootmarssum, Enschede.  

Aanleg fietspad

(Van onze verslaggever) NEDERWEERT-EIND – Bewoners van Nederweert-Eind en Leveroy zitten met smart te wachten op de aanleg van een fietspad in de route Houtsberg – Deckerstraat – Dorpsstraat. Jarenlang wordt al over deze voorziening gesproken, maar het zijn de financiën die realisering van het projekt hebben tegen gehouden. Burgemeester

juffrouw lies schenkt kandelaar

Mej. Lies Schreurs die 25 jaar aan onze kleuterschool is geweest in febr. 1980, gaf bij die gelegenheid ene flink bedrag aan pastoor Nijhof voor de kerk. Ik heb daar toen in Kevelaer bij “Ponders” een zilveren kandelaar voor gekocht. De kandelaar staat op een stevig drie-stuk, is ongeveer 20

Een vrouw met een B-Diploma

Bron: Limburgsch dagblad 19-08-1980 LEVEROY – Voetbal is een sport voor mannen. Toch zijn de laatste jaren heel wat dames tegen de bal gaan trappen. In Italië en België worden de dames zelfs flink gehonoreerd. In Nederland is men echter nog niet zo ver, hoewel het Oranjeteam toch tot de beste

Na touwtrekken overleden

HEYTHUYSEN – De 38-jarige Toine Niessen in Heythuysen, die tijdens wedstrijden van de zeskamp meedeed aan het onderdeel touwtrekken, is daarbij onwel geworden en vermoedelijk door een hart-aanval overleden. De man was getrouwd en vader van drie kinderen. Hij leidde een modern varkensfokbedrijf. Hij heeft lang in Leveroy gewoond en

Bestelwagen met sigaretten gestolen

LEVEROY – In Leveroy werd woensdag een bestelwagen gestolen, die beladen was met dozen sigaretten tot een waarde van f 17.000,-. Terwijl de chauffeur bij de plaatselijke kapper een bestelling afleverde, zetten de dieven zich achter het stuur en reden er met de wagen vandoor. De inmiddels leeggeroofde auto werd

Trekpaardenshow in Leveroy

trekpaarden. Zo’n show krijgt men ook op het Leveroyse fanfarefeest te zien. (Van onze verslaggeter) LEVEROY – In Leveroy worden op 20 en 21 septémber fanfarefeesten gehouden. De festiviteiten, waarvan een show met tal van fraaie trekpaarden een van de hoogte-punten is, zijn georganiseerd door fanfare Concordia en het is

injektie vd Week, bloemetje en jongerenkoor

Injektie van de week: Mensen die anoniem telefoneren of anoniem brieven schrijven, doen dat meestal om een ander pijn te doen en eens flink te kwetsen. Het zijn dus lafaards, die stiekum en genieperig proberen een ander te vloeren. Daarom moeten burgemeesters, rechters en scheidsrechters, leraren en direkteuren heel goed

Mgr. Moors overleden

Hij vierde dit jaar met pasen zijn vijftig-jarig priesterfeest, niet in zijn oude bisschopstad, maar in Swolgen, in Noord-Limburg waar hij als rustend priester woonde. Dat was een duidelijk gebaar van een man die de kerk van Limburg leiding heeft moeten geven in een tijd die niet alleen in kerkelijke

Guillaume Derks overleden

Bovenstaande overledene Guillaume Derks was in 1937 de enige overlevende van het tragisch ongeval, waarbij ook Pastoor de Fauwe uit Leveroy door de verdrinkingsdood om ’t leven kwam. Daarom is de naam Gilion Derks zeer bekend gebleven in Leveroy. Altijd als de oudere mensen vertelden over die tragische novemberdag in

Pastoor Janssens overleden

Pastoor Janssens was de opvolger van Pastoor de Fauwe. Dus in november-december 1937 is hij in Leveroy begonnen. Hij eindigde in 1944 en vanaf die tijd ging hij al met emeritaat, ook en vooral om gezondheidsredenen.

Vrouwen manifestatie

* Foto: De dames van de kring Weert bij het opbouwen van hun stand. Het land van hun keuze is Brazilië. ROERMOND — De leden van de Limburgse Vrouwenbeweging van de LLTB waren gisteren druk in de weer met het treffen van voorbereidingen voor de grote manifestatie „Vrouwen ontmoeten vrouwen”

een ode aan MGR. Moors.

Enkele bladzijden terug in dit boek, vertelde ik dat oud-bisschop Moors van Roermond, nog kort voor zijn dood de H. Mis opdroeg in Leveroy b.g.v. het 40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Ament-Creemers. Ik heb van die gebeurtenis (aug. 1980) nu pas de foto gekregen. Maar tezelfdertijd heeft Pater Jan Peters

plaatje van Pastoor

Vlak voor ’t huwelijk van Rob Slag + Elly Stals op 26.9.1980, maakte fotografe Alda Boonen uit Heythuysen deze foto van pastoor! Straatkant kerk!

kort nieuws okt 1980

LEVEROY – Ontkoppeling -Leveroy is één van de weinige plaatsen waar het schoolbestuur nog gekoppeld is aan het kerkbestuur. Op verzoek van het kerkbestuur wordt er op donderdag 9 oktober een vergadering belegd met de Kath. Schoolraad Limburg. Doei van de vergadering is langzaam te komen tot de ontkoppeling van

ECHTPAAR UIT LEVEROY BIJ ONGELUK IN HORN GEDOOD

De ravage op de oude Rijksweg na de aanrijding was groot. Links de auto van het echtpaar Gubbels dat bij het ongeluk omkwam. Rechts op de foto het busje van Rijkswaterstaat. HORN – De heer (62) en mevrouw (59) P. Gubbels uit de Dorpsstraat in Leveroy zijn dinsdagmiddag tijdens een

foto’s feesje op de MTS

  Ergens in een tuintent aan de Schout Offermanstraat in Roermond vierde ik met leerlingen van de M.T.S. het 25 jaar onderwijsjubileum van de heer J. Storek, leraar werktuigbouw.

Kort nieuws okt – nov 1980

LEVEROY – LVB – De LVB afd. Leveroy houdt op donderdag 6 november een bijeenkomst die geheel in het teken staat van het maken en vormen van broodplastieken. Mevr. Christien Peeters-Jordens zal aan de hand van voorbeelden uitleg geven over het verwerken van brooddeeg tot broodplastieken. Alle aanwezigen krijgen ook

ieder autistisch kind is zo’n beetje dichter.

Ik wil terug naar ’t EERSTE kamertje van vroeger waar ’t stil is Deze tekst (dit gedicht?) is van een acht-jarige jongen, een autistisch kind. Zijn therapeute, Saskia van Rees, heeft enkele van zijn gedichten en van vier andere autistische kinderen in een boek bij elkaar gébracht. Zijzelf schreef er

ciborie gereviseerd door Frits Paffen

De prachtige zilveren ciborie van onze parochie is helemaal gereviseerd door de heer Frits Paffen uit Roermond, collega-leraar van pastoor Nijhof. Het bolletje bovenop de ciborie was hier en daar gedeukt, de schroeven waren verouderd en het deksel was enigermate ontwricht. Frits Paffen, die ook ’t hekwerk voor de Maria-kapel

foto’s Reparatie kerktoren

 november 1980. Vele leien moesten vernieuwd worden ! Uitgevoerd door firma Verkoelen Stramproy-Leveroy-Beegden. Ook de torenhaan, die al jaren vastgeroest was, werd los gemaakt en draait nu weer met alle richtingen mee.

Priesteres van de oude grond

Bron: De Limburger 15 nov 1980: door Leo Herbrgs.  Foto René de Swart Oude grond. Ergens tussen Leveroy en Baexem ligt een urnenveld dat nu dichtgegooid is. De akker grenst aan een winters bosje waarachter een koude zon omhoog komt Verder weg worden lichter en bleker de bomen. November, herfst

Familie kiekje van Pastoor

Broer en schoonzus van pastoor Nijhof.

Woningbouw in Leveroy komt op gang

LEVEROY – De woningbouw in het dorp Leveroy gaat eindelijk van start. Op een donderdagavond gehouden hoorzitting hebben B en W van Heythuysen laten weten dat in begin 1981 aan de Liesjeshoek wordt gestart met de bouw van zes huurwoningen in twee blokjes van drie stuks. In het jaar 1981