Kerstgroet uit Canada


Pastoor Nijhof ontving een kerstkaart van Jozef Drenters uit Canada:

                                                                                            Rockwood, Dec. 15-1977

Zeer Eerw. Heer Pastoor

Denk nog eens terug aan mijn korte tijd bij U in Leveroy was om photo’s te maken. Die zijn prachtig gelukt. Leveroy blijft, voor ons hier, de warmste plek in ons hart. Vader en moeder wensen ook aan U hun groeten te brengen en ik wens U ’n Zalig Kerstmis en Nieuwjaar. Veel dank voor Uw medewerking. Tot nader schrijven. Yours Josef.

May you who give your life to God

That other men may share

The blessing of His holy love

The comfort of His care

May you who teach His sacred word

And walk His chosen way

Be blessed with all the deepest joy

And peace on Christmas Day                              

Tags: ,