Janssen – Gommans, Josephina

Ter dankbare nagedachtenis aan

JOSEPHINA MARIA GOMMANS

echtgenote van
HENDRIKUS PETRUS HUBERTUS JANSSEN

Zij is geboren te Tegelen op 7 augustus 1911. Na een welbesteed leven is zij in de prille morgen van het feest van Allerheiligen op 1 november 1979, na een lange, moedig gedragen ziekte thuis te Baexem overleden. Eerder ontving zij bij volledig bewustzijn het heilig sacrament van de zieken. Wij hebben haar te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof van de St. Barbara parochie te Leveroy, nadat we in de parochiekerk aldaar voor het laatst met haar de eucharistie hebben gevierd.

Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis ; Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, Je hebt ze nu – want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven, je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood; maar ach, Ik zal je missen zoals een mens de meest-geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen, en ik geloof: God heeft zich niet vergist…..

Laat mij o Heer…
mijn leven in Uw handen leggen
en leer mij telkens weer
Uw wil geschiede zeggen I

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, dood en begrafenis van onze dierbare overledene zeggen wij U oprecht en hartelijk dank.

H. Janssen,

Coen en Tilly Hayco en Marjolein
Jonker van Baexenstraat 4, Baexem.

De laatste zeswekendienst vindt plaats In de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 16 december om 10.00 uur ‘s morgens.

Tags: ,