Geraets – Heijnen, Anna


 

Ter dankbare nagedachtenis aan

Anna Margaretha Maria HEIJNEN

echtgenote van
Godefridus GERAETS

Zij is geboren te Roggel op 18 oktober 1899, en na een welbesteed leven van ons heen-gegaan op 21 oktober 1979 nadat zij eerder volledig bij bewustzijn het heilig sacrament der zieken had ontvangen.

We hebben haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy naast het graf van haar zoon Jan, op 25 oktober 1979.

Er was zoveel in het leven van moeder waar-voor we alleen maar dankbaar kunnen zijn. Zij blijft altijd bij ons als de eenvoudige, goede, oprechte, hardwerkende echtgenote en moeder. En wat wij nooit zullen vergeten dat is haar gave om lief en leed met ons te delen. Zij kon met ons lachen en ze kon met ons huilen. Intense liefde voor ons was hiervan de drijfveer. Altijd bleef zij belang-stellend voor het wel en wee van haar echt-genoot, kinderen en kleinkinderen. En haar aanwezigheid was voor ons een krachtige hulp, vooral op momenten waar ’t nodig was. Onze dankbaarheid wordt echt bewondering voor deze lieve moeder en grootmoeder, als wij bedenken hoe zij met grote plichtsbetrachting haar geloof beleefde. Zij leefde met God als haar grote Vriend; de kerk was haar lief en geen dag sloeg zij over om naar de heilige Mis te komen en dan te bidden met een vertrouwen en een geloof dat bergen kon verzetten, als zij de heilige communie had ontvangen.

Wie zulk een echtgenote heeft gehad en wie zulk een moeder en grootmoeder mocht ontmoeten, kan alleen maar stamelend zeggen : Dank U wel God ! Nu zij dood is, gestorven in de kerk van Leveroy, vlakbij de Heer in het Heilig Sakrament, een plaats die haar heilig en dierbaar was, nu vragen wij aan de goede God en Vader : Heer geef haar de eeuwige vrede, geef haar dat Land dat Gij beloofd hebt aan allen die U liefhebben en die trouw zijn ge-bleven tot in de dood, indachtig wat de psalm zegt : „Vertrouwvol leg ik mijn geest in Uw handen : Gij zult mij beschermen, ge-trouwe God”.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd bij de dood en begrafenis van onze dierbare overledene. Wij danken U daar zeer hartelijk voor.
G. Geraets, Kinderen en kleinkinderen
Leveroy, Barbarastraat 3

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 9 december 1979 om 10.00 uur.

Categories :