Ter herinnering aan BROEDER COSMAS BIEMANS

De overledene hierboven is een broer van mevr. Houben-Biemans (Thomassen, achter de kerk, aangrenzend aan het kerkhof). Hij was, zeker sinds zijn pensionering vaak hier in Leveroy, waar hij ’s morgens tijdens de dienst in de kerk altijd met volle aandacht, vroom biddend aanwezig was.

====================================

Ter herinnering aan
BROEDER COSMAS BIEMANS

Geboren te Maarheeze op 31 maart 1902. Geprofest te Maastricht op 16 augustus 1920 Overleden te Brunssum op 10 juni 1979, gesterkt door de sacramenten der zieken.

Zoas hij de laatste jaren zijn weg ging, verstild en zwijgzaam, zo is hij ook van ons heengegaan, zonder ophef en uiterlijk vertoon. Waarschijnlijk heeft hij ook het ziek-zijn met alle nare gevolgen daarvan in stilte willen verwerken, zonder daarmee anderen lastig te vallen.

Toch willen wij hem ook in onze herinnering bewaren als de levenslustige, accurate en vindingrijke onderwijsman, die veel voor zijn leerlingen over had en probeerde hun iets mee te geven voor wat dan ,,later” wordt genoemd.

Zelfs na zijn pensionering heeft hij dat niet helemaal opgegeven. Hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad: wat ziek-zijn was heeft hij ervaren, hij heeft er mee geworsteld, zelfs nog in het ziekenhuis, waarin hij enkele dagen voor zijn dood was opgenomen. Hij heeft bij alles wat hij doormaakte zijn kracht gezocht In het gebed, en in de overdenking van Jezus’ lijden. Sterk zal hem hebben aangesproken wat Augustinus heeft geschreven:

,.Onrustig is ons hart tot het rust vindt In U.”

Wij vertrouwen hem toe aan de Heer van leven en dood, die Hij in zijn leven heeft gediend. Bij Hem is hij veilig geborgen.

,,Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.”
Met oprechte dank aan allen voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van
BR. COSMAS – BIEMANS
Namens familie en medebroeders.

Tags: ,