Gouden bruiloft


 

Het gouden paar Küster-op  Heij

Gouden bruiloft in Heythuysen

(Van onze verslaggever) HEYTHUYSEN – Donderdag 24 mei viert het echtpaar W. Küster-op Heij wonende aan de Busschopsweg in Hey­thuysen zijn vijftigjarig hu­welijksfeest.

Het echtpaar is in de streek zeer goed bekend omdat het 33 jaar lang vanuit zijn bakkerij in Leveroy de mensen van brood voorzag. Deze zaak die nu door de zoon van de heer Küster wordt gevoerd, bestaat op de huwelijksdag ook 50 jaar.

De heer Küster die nu 80 jaar oud is, herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij sa­men met zijn vrouw in een oud gehuurd pand is begonnen. Bakken gebeurde ’s-nachts en ’s-morgens vroeg moest hij er per bakfiets op uit om per dag zo’n 40 km af te leggen, over de toen nog zeer slechte wegen en bij tij en ontij. In 1933 brandde de zaak geheel uit, waardoor het echtpaar helemaal op­nieuw moest beginnen. Tijdens de oorlogsjaren bleef de oven van bakker Küster als een van de weinigen in de om­streek branden, omdat hij over voldoende vqorraad graan kon

beschikken. „We hadden toen schatrijk kunnen worden”, zegt 73-jarige echtgenote. „Maar dat is niet gebeurd om­dat we niet van de ellende wil­den profiteren”. Bakker Küs­ter voegt daaraan toe dat hij zelfs tijdens de heftigste gra naatbeschietingen, doorging met het bezorgen van brood. Het echtpaar dat vijf kinderen en 8 kleinkinderen heeft, ge­niet nu van een rustige oude dag met een redelijk goede ge­zondheid. Bakker Küster gaat nog wel iedere dag op de fiets
naar Leveroy om zijn zoon een handje te helpen, omdat stil­zitten niet niet in zijn aard ligt. Zo fungeerde hij na zijn pen­sionering ook nog zes jaren als bezorger van de voormalige Maas- en Roerbode. „Daar­door kon hij lekker blijven babbelen met de mensen”, zegt zijn vrouw.

Het gouden bruiloftsfeest wordt donderdag om 14 uur ingezet met een eucharistie­viering in de kerk van Leveroy. Daarna trekt de familie naar Leverona waar van 18 tot en met 19.30 uur een receptie wordt gehouden, met aan­sluitend een gezellige avond.

 

 

 

 

Tags: ,