Kort nieuws 05-1979

LEVEROY • Oud ijzer-aktie -Zaterdag 5 mei houdt fanfare Concordia de jaarlijkse oud ijzeraktie. In verband met de zeer grote kosten verbonden aan de viering van het 50-jarig bestaan in mei a.s., hoopt het bestuur dat de oud ijzeraktie met name dit jaar een groot succes zal worden.

LEVEROY – Kerkmeester -Tot nieuwe kerkmeester van de Sint Barbaraparochie is benoemd de heer Jef Leunissen. Hij neemt de plaats in van de heer Sjeng Leunissen, die na 13 jaar kerkmeesterschap eervol ontslag heeft gekregen.

LEVEROY – Kapelwagen -Heden, woensdag, komt de kapelwagen van de Kerk in Noord/Oost-priesterhulp naar Leveroy. Men kan gebruikte kleding en schoeisel afgeven. Ook levensmiddelenpakketten zijn welkom alsmede geldelijke giften. De kapelwagen staat op het Kerkplein van 13 tot 15 uur.

Tags: ,