jubilerende fanfare div. berichten


Het 50 jarig bestaan van fanfare Concordia werd eerst op de juiste datum gevierd, zondag 7 januari 1979. We hadden een Hoogmis waaronder de fanfare in zijn geheel vanaf ’t zangkoor musiceerde. Een groep muzikanten zat op ’t priesterkoor. Ook de direkteur Th. Wolters, geheel rechts. De kerstkribbe met het kerstgebeuren zijn nog aanwezig.

PN Als ’s avonds de feestweek begint op zaterdag 19 mei komt ’t bericht dat voorzitter J. Naus een ongeluk heeft gehad en met hersenschudding thuis ligt. Hij heeft ’t hele feest gecoördineerd en nu moet hij ineens het bestuur omschakelen. Onder-voorzitter J. Corsten krijgt de leiding, zit de receptie voor etc. Pastoor, als beschermheer, houdt de feestrede. Lovende woorden worden er zaterdag en zondag gezegd aan het adres van de onvermoeibare voorzitter J. Naus.

Zondag 20 mei is er een werkelijk indrukwekkende hoogmis m.m.w. van fanfare Concordia en Jongerenkoor. Samen zingen ze spelend: Ode an die Freude. U zij de glorie en Jesus Christ Superstar. Pastoor doet de H. Mis met dankpreek.

Tijdens de H. Mis is er op verzoek van het fanfarebestuur ook gecollecteerd in de feesttent. Voor de parochiekerk! Er is ook gefilmd!! Na de hoogmis werd het nieuwe vaandel ingezegend door Pastoor Nijhof.


Jubilerende fanfare

 

Tags: ,