mededelingen maart / april 1979

Maart 1979

Het altaar is een stukje naar voren gebracht door ’n van hout gemaakt trappensysteem door Sjra Schreurs. Dichter bij de mensen en meer ruimte voor eventuele koren!!

15-16 April 1979: Pasen

Alhoewel het kerkbezoek in het weekend overal terugloopt, is ’t toch met Pasen overweldigend. Ook bij ons in Leveroy! Veel aanwezigen bij de boetevieringen en zeker op Paasdag. Mensen die je anders nooit ziet in de kerk zijn er!! Wat drijft hen dan toch nog met de grote christelijke feestdagen!

April 1979

  1. Sjef Wetemans onderging een zware kransslagoperatie in Amsterdam. Hij is de vader van Caroline en Wilbert.
  2. Fanfare Concordia bereidt zich serieus voor op de grote feestweek in mei a.s. Bij de ingang van ons kerkdorp wijzen grote zelf gemaakte affiches ons op ‘t 50 jarig bestaan der fanfare.
  3. De werkzaamheden op ’t Huitje m.b.t. de tennisterreinen zijn gestart.
  4. ’t Kerkbestuur heeft de nieuwe kandidaat Sjef Leunissen gepolst. Sjef doet ’t als de goedkeuring van het bisdom komt.
  5. De bejaarden zijn op stap geweest naar Munstergeleen (P. Karel Houben) en naar Maastricht (Sterre der Zee).
  6. De schutterij kreeg ’n nieuwe voorzitter in de persoon van Sjra Stals (gemeenteraadslid).
  7. ’t Jongerenkoor luisterde de avonddiensten op in Posterholt en Neer.
  8. Pastoor Nijhof heeft de huishoudster van deken G. van Hees in Heythuysen bediend (25.4.1979). Maria is ten dode opgeschreven. Zij was een echte vriendin van de pastorie te Leveroy en zeker van Jetje van pastoor Nijhof. De deken deed voor Maria de H. Mis thuis, waaronder de toediening van het sacrament der zieken plaats vond. De deken was bang dat hij door emoties bevangen dit niet zelf kon; vandaar dat ik met Jetje naar Heythuysen ging om hem in zijn verdriet te helpen. Ik schrijf dit op voor ’t nageslacht om te vertellen hoe goed de onderlinge verhoudingen waren tussen Heythuysen en Leveroy in 1979

Bidprentje van de huishoudster van deken G. van Hees uit Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst was in Heythuysen. Voorganger: pastoor Nijhof. De overledene werd na de mis begraven te Veen (Duitsland).10 dagen later overleed zij. 

Bidprentje van de huishoudster van deken G. van Hees uit Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst was in Heythuysen. Voorganger: pastoor Nijhof. De overledene werd na de mis begraven te Veen (Duitsland).
Tags: ,