Niessen, Johannes

Ter dankbare nagedachtenis aan

JOHANNES GERARDUS NIESSEN

echtgenoot van
Elisabeth Maria Hubertina TIMMERMANS

geboren 14 juli 1906 te Beesel, voorzien v.d. sacramenten der zieken, overleden in het St. Laurentius ziekenhuis te Roermond 13 april 1979 en begraven op het parochiekerkhof van St. Barbara te Leveroy, 18 april d.o.v.

Johannes Niessen was altijd een bezorgde echtgenoot en een overbezorgde vader. Met grote eenvoud, met takt en eerlijkheid ging hij zijn kinderen voor; hun vreugde was zijn vreugde, hun verdriet was zijn verdriet. Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn beste vrienden en dit kwam ook, omdat hij ondanks zijn leeftijd toch met een zekere vanzelfsprekende soepelheid In deze nieuwe tijd stond. Meer dan 40 jaar geleden sloot hij een zeer harmonieus huwelijk met zijn echtgenote. De trouw stond bij hen beiden voorop. En zij deden alles samen; ze hoorden bij elkaar zoals de zon bij de hemel en de sterren bij de nacht. Vooral de laatste jaren was hij vaak aangewezen op de zorgende liefde van haar Van de andere kant wilde hij niet buitenspel staan en met z’n enorme wilskracht en levensmoed leerde hij op een welhaast onnavolgbare wijze leven met z’n handicap. Hij wilde léven I En iedereen stond versteld over de dapperheid, waarmee hij In onze gemeenschap mee

deed met alles dat de bejaardenvereniging organiseerde. Daarom is ’t ook een dankbare gedachte dat hij die blaakte van zóveel ijver en levenslust toch zó in volle berusting is gestorven. Op Goede Vrijdag ’s middags I Een sterfbed om jaloers op te zijn. Hij heeft ’t ook wel verdiend. Immers zijn geloof, godsdienstzin en kerkbezoek hebben ons hem doen kennen als een man die dit alles niet deed met een routine-gebaar maar als een daad van eerlijke gelovige godsdienstigheid. Hij was een gelovige uit het goede hout gesneden : eenvoudig en rotsvast I Moge de Heer die hem op Goede Vrijdag van ons heeft weggenomen hem nu voor eeuwig het Paasfeest doen vieren in het beloofde land dat wij hemel noemen.
Voor de blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

E. M. H. Niessen – Timmermans kinderen en kleinkinderen
De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 27 mei 1979 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.