kort nieuws 3/4-1979

LEVEROY – LVB-bijeen-komst – Vandaag is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de LVB afd. Leveroy in zaal Leverona. Er is dan een voorlichtingsavond over keukenkruiden, de, teelt en het gebruik ervan. De causerie zal worden ómlijst door het vertonen van aan het onderwerp aangepaste dia’s. Alle leden zijn uitgenodigd. Op dinsdag 27 maart houdt de LVB de jaarlijkse bezinningsavond samen met .de afdelingen van Nederweert, Eind en Ospel. Deze avond begint met een H. Mis in de St. Barbarakerk te Levroy, waarna pastoor Nijhof in zaal Leverona een lezing houdt over: „Nieuwe tijden, nieuwe dingen”.

LEVEROY – Groene Kruis -De jaarvergadering van het Groene Kruis stond in het teken van het Jaar van het Kind. Vandaar dat pastoor J. Nijhof na de officiële plichten van het bestuur, het woord kreeg om met de aanwezigen te praten over „Kinderen van overal” en „Kinderen in Peru”. Daarvoor waren de dames Nies en Geraats herkozen tot bestuurslid van het Groene Kruis en stelde -voorzitter M. Kessels de nieuwe secretaresse Voor in de persoon van mevr. Steegh. De vergadering bracht dank aan de heer P. Ament die meer dan 30 jaar het secretariaat tot grote tevredenheid heeft gevoerd.

LEVEROY – LLTB – Nu er een jaar van samenwerking voorbij is met de afd. Heythuysen -Roggel, kan de LLTB afd. Le-veroy met plezier terugzien op het boekjaar 1977-1978, aldus voorzitter L. Hermans tijdens de jaarvergadering. Deze woorden werden onderstreept door de voorzitter van de afd. Heythuysen – Roggel, de heer Heynen. Het samenwerkingsverband, de zgn. VOF, had een totale omzet van 36.900.953 eenheden voer, hetgeen in geld uitgedrukt betekent de somma van ƒ 18.313.245,09. De totale
winst van de VOF bedroeg ƒ81.418,41. Voor de afdeling Leveroy betekende dit een winst van ƒ 16.699,22. De vergadering gaf fiat aan het bestuur de winst na aftrek van de vennootschapsbelasting toe te voegen aan de reserve. Na het officiële gedeelte gaf pastoor Nijhof een lezing over de wereldstad Calcutta en over de landbewerkers van Zuid-Amerika.

LEVEROY – Bejaardenvereniging – De bejaarden houden maandag 23 april hun jaarlijks middaguitstapje. Eerst brengen ze een bezoek aan het geboortehuis van pater Karel Houben in Munstergeleen. Daarna gaan ze naar Maastricht, naar O.L. Vrouw, Sterre der Zee. Na een uur vrije tijd zullen de bejaarden op de terugreis in Grathem kunnen genieten van een koffietafel. De kosten bedragen ƒ 12,50 per persoon.

Tags: ,