In mei feestweek voor fanfare in Leveroy


Van onze verslaggever) LEVEROY – De fanfare Concordia in Leveroy maakt zich op voor de viering van het vijftigjarig bestaan. Volgens de thans uitgewerkte planning wordt er in de maand mei een feestweek gehouden, die geopend wordt met AVRO’s Top-Pop op de avond van 18 met De volgende dag, 19 mei, zal de receptie plaats vinden.

Het verdere programma luidt: zondag 20 mei hoogmis in de feesttent. Na de eucharistieviering wordt er geconcerteerd door de kerkélijke harmonie ] uit Thom. Op 22 mei zijn er  festiviteiten voor de bejaarden. De jeugd komt op woensdag 23 mei aan bod. Op Hemelvaartsdag, 24 mei, is er een concertfeest. Zaterdag 26 mei zal er een artiestenavond zijn en op de 27ste wordt er een gala-concert verzorgd door de koninklijke harmonie St. Cecilia uit Horst en door de koninklijke harmonie „Eendracht maakt macht” uit Wessem. De jubilerende vereniging zal ook een feestgids laten verschijnen.

Tags: ,