mededelingen febr 1979

11 Febr. 1979

-De MEMISA bracht op ’t voor Leveroy onvoorstelbare bedrag van f1.337,60. Bedankt!!!

-In januari 1979 lieten we een bank uit de kerk opmaken (voor de helft) tot een rood-pluche-trouw-bank. Dus te gebruiken door bruid en bruidegom tijdens de huwelijksdienst. Kosten opmaken f 240,=.

-In de maand febr. 1979 nog weer veel sneeuw, ijzel en regen. De stookkosten in de kerk zijn hoog. Enkele weekends is er slecht kerkbezoek vanwege de slechte weersomstandigheden. O.L. Heer gooit z’n eigen ruiten in!!

Tags: ,