orgel voor jongerenkoor en de winter van 1979

1979  In de afgelopen maand januari is ons Jongerenkoor op diverse plaatsen geweest ter verzorging en opluistering van de kerkelijke diensten. Het kerkbestuur heeft dan ook een draagbaar orgel gekocht, tweede hands, voor f 1.750,=. Dit is gemakkelijk mee te nemen. Het Jongerenkoor van Leveroy is nu in heel de omtrek bekend. De leiding is ook bijzonder goed in handen van de heer Hans Peeters, die in de Liesjeshoek no. 19 woont. Bij hem thuis staat ook ’t draagbaar orgel!! Ook in januari heb ik vaak 4 lezingen gehouden tijdens de diensten. Drie van de lezingen worden dan door kinderen gedaan van de 5e of 6e klas. Ook doet ’n kind de voorbeden. Het geheel geeft afwisseling en doorbreekt de telkens terugkerende monotone stem van mij. Onderhand ben ik al meer dan 6 jaar pastoor en kent men mij en mijn stem al 12,5 jaar.

———

We hebben nu 4 weken aan één stuk (27 dec. – 27 jan. 1979) sneeuw, ijzel, vriezen (plm. 17-20 gr. C) gehad. Kool en spruitjes zijn allemaal bevroren. Heden 31.1.1979 is de dooi doorgegaan die op 29.1.1979 is begonnen. De kou trekt langzaam weg. Zou ’t doorzetten? Of zou in februari de winter nog eens terugkomen.

Tags: ,