1979

1979

nieuwjaarsreceptie / sluiting Biej Fie

Op 1 januari 1979 nieuwjaarsreceptie in zaal Leverona. Goed bezocht! We beginnen ’t nieuwe jaar met veel animo. Zegene ons daarbij de hemelse Vader! —— Op 1 jan. 1979 is de sluitingsdatum van café + winkel Weijers (Fie) midden in ’t dorp. Café lag tegenover de pastorie, de winkel lag

succes Leveroy

ROERMOND – Tijdens een internationaal zaalvoetbal-toemooi voor damesteams, dat in de sporthal Erkelenz door de voetbalvereniging SV Lövenich georganiseerd werd, heeft het damesteam van SV Leveroy een uitstekende 2e plaats behaald. De Limburgse dames eindigden in hun poule als eerste door overwinningen op MSV Duisburg (1-0); R. W. Ober-hausen (1-0)

Bollendrooghal in leveroy brandde uit

Schade ruim een ton Bollendrooghal in leveroy brandde uit (Van onze verslaggever) LEVEROY — Woensdagnacht is een drooghal voor bloembollen van de firma van Breugel in Leveroy uitgebrand. Een groot deel van de bloembollen  en een nieuwe vrachtwagen  werden vernield evenals de hal. De schade wordt voorlopig geschat op ruim

orgel voor jongerenkoor en de winter van 1979

1979  In de afgelopen maand januari is ons Jongerenkoor op diverse plaatsen geweest ter verzorging en opluistering van de kerkelijke diensten. Het kerkbestuur heeft dan ook een draagbaar orgel gekocht, tweede hands, voor f 1.750,=. Dit is gemakkelijk mee te nemen. Het Jongerenkoor van Leveroy is nu in heel de

kort nieuws Bejaardenvereniging

LEVEROY – Bejaardenvereniging — Heden, dinsdag, is er een voorlichtingsmiddag voor de leden van de bejaardenvereniging afd. Leveroy. Pastoor Nijhof zal dan dia’s vertonen met commentaar over India en over de landbewerkers van Latijns-Amerika. De middag begint om 3 uur in de zaal van café Wetemans.

Sinds jaren weer een bonte bal

Heden 9 febr. 1979 voor ’t eerst sinds jaren grote Bonte Bal en Karnavalsavond in zaal Leverona. . Tijdens de Karnavals’Bonte avond 1979 maakte een fotograaf enkele kiekjes. Naast pastoor Nijhof zit Jan Wetemans (ietwat simpele man) uit Nederweert. Hij woont in een bejaardenwoning te Leveroy.  

Zilveren jubileum Hubert Frenken

LEVEROY — Zilveren jubileum – Zondag a.s. herdenkt de parochiegemeenschap dat Hubert Frenken 25 jaar lang koster-organist is van de St. Barbara-parochie. Een unieke gebeurtenis in deze tijd waarin de kosters spaarzaam beginnen te worden. Koster Frenken is in al die jaren niet één dag uitgevallen. Elke morgen is er

Verzet tegen tennisbanen

(Van onze verslaggever) NEDERWEERT/LEVEROY -B. cn W. van Nederweert hebben de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van ruim 71 mille beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tweetal tennisbanen in het dorp Leveroy. Voor deze tak van sport bestaat in Leveroy ruime belangstelling. Ongeveer 70 personen hebben te kennen

Velterkapelletje opgeknapt

Het Velterkapelletje aan de Deckerstraat in Leveroy, een van de twee kapelletjes die Leveroy rijk is, heeft een grote opknapbeurt gehad. Dankzij particuliere initiatieven die gesteund werden door het kerkbestuur van Sf. Barbara, ziet het kapelletje er momenteel weerh als nieuw uit. Het bouwwerkje werd door de dankbare bevolking van

Protest tegen tenniscomplex Nederweert haalt niets uit

(Van onze verslaggever) NEDERWEERT – De protesten van Jong Nederland Leveroy en het plaatselijke kindervakantiewerk tegen de aanleg van een tenniscomplex nabij de Sillenhoek in Lever-oy, hebben geen vrachten afgeworpen. Met een 9-5 meerderheid steunde de gemeenteraad van Nederweert gisteravond het voorstel van B. en W. om voor de aanleg

mededelingen febr 1979

11 Febr. 1979 -De MEMISA bracht op ’t voor Leveroy onvoorstelbare bedrag van f1.337,60. Bedankt!!! -In januari 1979 lieten we een bank uit de kerk opmaken (voor de helft) tot een rood-pluche-trouw-bank. Dus te gebruiken door bruid en bruidegom tijdens de huwelijksdienst. Kosten opmaken f 240,=. -In de maand febr.

In mei feestweek voor fanfare in Leveroy

Van onze verslaggever) LEVEROY – De fanfare Concordia in Leveroy maakt zich op voor de viering van het vijftigjarig bestaan. Volgens de thans uitgewerkte planning wordt er in de maand mei een feestweek gehouden, die geopend wordt met AVRO’s Top-Pop op de avond van 18 met De volgende dag, 19

kort nieuws 3/4-1979

LEVEROY – LVB-bijeen-komst – Vandaag is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de LVB afd. Leveroy in zaal Leverona. Er is dan een voorlichtingsavond over keukenkruiden, de, teelt en het gebruik ervan. De causerie zal worden ómlijst door het vertonen van aan het onderwerp aangepaste dia’s. Alle leden zijn

mededelingen maart / april 1979

Maart 1979 Het altaar is een stukje naar voren gebracht door ’n van hout gemaakt trappensysteem door Sjra Schreurs. Dichter bij de mensen en meer ruimte voor eventuele koren!! 15-16 April 1979: Pasen Alhoewel het kerkbezoek in het weekend overal terugloopt, is ’t toch met Pasen overweldigend. Ook bij ons

jubilerende fanfare div. berichten

Het 50 jarig bestaan van fanfare Concordia werd eerst op de juiste datum gevierd, zondag 7 januari 1979. We hadden een Hoogmis waaronder de fanfare in zijn geheel vanaf ’t zangkoor musiceerde. Een groep muzikanten zat op ’t priesterkoor. Ook de direkteur Th. Wolters, geheel rechts. De kerstkribbe met het

bisschoppelijk paleis beklad

* Nog onbekende dader(s) hebben in de nacht van maandag op dinsdag de voorgevel van het bisschoppelijk paleis aan de Paredisstraat in Roermond beschilderd met de leuze: ,,Mgr. Gijsen: „Herder” van wie ?” De kladderpartij werd gistermorgen rond zes uur ontdekt door voorbijgangers. De verf werd met grote vegen op

Communicanten 1979

1e H. Communie 1979 Onderste rij van l. naar r.: Marionneke Wijen, José Geukemeijer; Monique Hendriks; Nicole Bukkems, Sandra Wulms, Manuela Kurstjens. Tweede rij van beneden van l. naar r.: Sylvia Delissen; Karin Kessels (Heythuysen); Mat Verwielen en Carla Geelen (Melick). Derde rij van beneden van l. naar r.: Johnny

Kort nieuws 05-1979

LEVEROY • Oud ijzer-aktie -Zaterdag 5 mei houdt fanfare Concordia de jaarlijkse oud ijzeraktie. In verband met de zeer grote kosten verbonden aan de viering van het 50-jarig bestaan in mei a.s., hoopt het bestuur dat de oud ijzeraktie met name dit jaar een groot succes zal worden. LEVEROY –

Touwtrekken om Leveroy ?

  Onze zeer attente fotograaf schoot bijgaande prenten in het landelijke Leveroy. Wordt men er het ene moment op gewezen dat dit gezellige dorpje valt onder het regiem van de burgemeester, van Nederweert, even later blijkt echter dat de gemeente Heythuysen wel degelijk een vinger in de Leveroyse pap heeft.

kort nieuws 05-1979

LEVEROY- Gala-concert – In verband met de viering van het 50-jarig bestaan van de fan­fare Concordia te Leveroy, is er op zondag 27 mei een groot gala-concert in de feesttent. Dit concert wordt verzorgd door twee korpsen uit de su­perieure afdeling, t.w. de har­monie uit Horst-America en de landskampioen 1978

Groots feestprogramma gouden fanfare

LEVEROY – Fanfare Concordia in Leveroy, die onder directie staat van Th. Wolters, gaat met een uitgebreid programma het gouden jubileum vieren. De festiviteiten worden gehouden van vrijdag 18 mei tot en met zondag 27 mei. Dat alles gebeurt in een tent achter de Rabobank. Het was in januari 1929

Weekblad ook te Leveroij.

De inwoners van Leveroy worden van har­te welkom geheten in de lezerskring van aeze rubriek. Met ingang van deze week verschijnt het weekblad n.l. ook te Leve­roy omdat voor de gratis huis-aan-huis- verspreiding een oplossing werd gevon­den door samenwerking met de bezor­ger van „De Limburger”. In het verleden is vanuit

Buitenkant kerk is geheel geschilderd

Buitenkant kerk is geheel geschilderd in mei 1979. Kosten plm. 3300 gulden incl. B.T.W. Uitvoerder: G. Delissen – schildersbedrijf te Leveroy.

Het kruis van Jet

Dit kruis hangt in onze pastorie. Het is van Jet, maar mag een ereplaats hebben in de grote kamer.

jongerenkoor zingt op huwelijk Ketelaers – Verstapppen

Tjeu is gitarist en Tiny uit Nederweert is de solo-zangeres van ons Jongerenkoor. Ze zijn getrouwd in Nederweert (H. Lambertus). Het jongerenkoor van Leveroy was daar ter opluistering van de dienst. Pastoor Nijhof was de voorganger.  

Honderden Kwaspens op reünie

In het gemeenschapshuis van Stramproy wordt zaterdag 16 juni een reünie van de familie Kwaspen gehouden. De verwachting is dat enkele honderden mensen aanwezig zullen zijn. Iedereen krijgt een stamboom uitgereikt. Uitgenodigd zijn de nakomelingen van L Kwaspen, dia geleefd heeft van 1842 tot 1897 en die gehuwd was met

Fanfarevoorzitter pechvogel

(Van onze verslaggever) ‘LEVEROY – Fanfare-voor­zitter Jac Naus was het afge­lopen weekeinde de grootste pechvogel van Leveroy. Bijna een jaar is hij bezig geweest met de voorbereiding van het gouden feest van fanfare Concordia. Zaterdag startte dat feest en uitgerekend op die dag viel Naus van de trap. Resultaat: een

Gouden bruiloft

  Het gouden paar Küster-op  Heij Gouden bruiloft in Heythuysen (Van onze verslaggever) HEYTHUYSEN – Donderdag 24 mei viert het echtpaar W. Küster-op Heij wonende aan de Busschopsweg in Hey­thuysen zijn vijftigjarig hu­welijksfeest. Het echtpaar is in de streek zeer goed bekend omdat het 33 jaar lang vanuit zijn bakkerij

misdienaarsreisje 1979

Misdienaarsreisje 1979 naar Steyl, Roermond, Born en Brunssum met 2 auto’s. Van links naar rechts: Bart Houben (bakker); Roger Corsten; Ruud Houben (transportbedrijf); Martin Heymans; Rob Houben (bakker); Henk Brueren (Rabo); Ruud Knapen en Johan Reynders (buurman pastorie).

Ter herinnering aan BROEDER COSMAS BIEMANS

De overledene hierboven is een broer van mevr. Houben-Biemans (Thomassen, achter de kerk, aangrenzend aan het kerkhof). Hij was, zeker sinds zijn pensionering vaak hier in Leveroy, waar hij ’s morgens tijdens de dienst in de kerk altijd met volle aandacht, vroom biddend aanwezig was. ==================================== Ter herinnering aan BROEDER

Stals 3e wethouder Nederweert

(Van onze verslaggever) NEDERWEERT – Raadslid G. Stals (Leveroy) is gisteravond de derde wethouder van Nederweert geworden. Stals, die deel uitmaakt van de fractie * Algemeen Belang*, kreeg 8 van de 15 stemmen in de raadsvergadering. Zijn fractiegenoot W. Bongers vergaarde er 6 en 1 stem was blanco. De nieuwe

kort nieuws 06-1979

LEVEROY – Peuterspeelzaal. -Het bestuur van de oudervereniging heeft een enquête gehouden onder de ouders over een eventueel op te richten peuterspeelzaal. Uit de enquête blijkt, dat er een grote behoefte bestaat aan een peuterspeelzaal. Het bestuur van de oudervereniging is thans doende de officiële instanties te benaderen om in

Boerenbedrijf oude stijl

Boerenbedrijf oude stijl handhaaft zich in Leveroy Van onze verslaggever LEVEROY – Oude tijden herleven in het kleine dorpje Leveroy. Ver weg van het jachtige leven in de steden vormt I het boerenbedrijfje van de gebroeders Geraets in Leveroy een eiland van rust, waar tijd schijnbaar stil staat. De twee

ria vestjens

Ria Vestjens (Van .onze sportredactie) LEVEROY – Als eerste meisje in Nederland is Ria Vestjens uit Leveroy geslaagd als voetbaltrainster. Zij behaalde te Sittard het C-diploma. Hiermee is zij gerechtigd herenploegen vanaf de 2e klasse KNVB te trainen. Ria Vestjens, die 20 jaar is, speelt voor de ploeg van Leveroy

Ria is precies op tijd weer TOPFIT

LEVEROY — In de tweede helft van deze maand worden in Italië de Europsese kampioenschappen damesvoetbal gehouden. Europese kampioenschappen waarbij ook Oranje van de partij is. In de Nederlandse ploeg speelt één Limburgs meisje: Ria Vestjens uit Leveroy. Zij behoort tot de selektiegroep van trainer/coach Bert van Lingen die na

Foto’s uit mijn schooltijd

De foto boven werd genomen in 1907 van een klasje der toenmalige lagere school in Leveroy. Het plaatje is afkomstig van dhr. W. Klaessen uit Leveroy, thans in ruste in het bejaardentehuis te Roij. Op de foto ziet u achtereenvolgens, sommige verluchtigd met hun bijnamen: Lies v. Appeven (Reulis), Berb

Schutters bouwen eigen schietbaan

Van onze verslaggever) LEVEROY – De leden van schietboogvereniging De Vriendenkring uit Leveroy kunnen zich binnenkort trots op de borst slaan. Na maandenlange zelfwerkzaamheid de nodige vloeken en stromen zweet wordt over enkele dagen de laatste hand gelegd aan een vrij unieke schietbaan die geheel onder eigen beheer en door

Ria Vestjens drukt koninklijke hand

Ria Vestjens (tweede van links in de rij dames) werd gisteren als enige Limburgse in het nationale damesvoet-balteam door haar aanvoerster Wil de Visser voorgesteld aan prinses Beatrix tijdens een interland ten bate van het Prinses Beatrixfonds. ZEIST — Ria Vestjens uit Leveroy bij Nederweert drukte gisteren als’ enige Limburgse

Waar Gijsen is is de kerk niet meer

Een bericht in de krant met een in oranje gehulde kop over Bisschop Gijsen; zo iets is aan de orde van de dag. Bovenstaande kop is uit “de Limburger” van 16.6.1979. Ik ben ’t er hartgrondig mee eens. In Leveroy komt Gijsen nooit; daarom is hier de kerk ook nog

Ria Vestjens: ,,Damesvoetbal is een serieuze zaak”

LEVEROY: Weet je dat ik wel een droom, Natuurlijk over voetbal. Want die bal is heel erg belangrijk in mijn leven. Mijn droom zweeft over de grenzen. Ik zie me dan al bezig in Amerika. Om daar de Jeugd op te leiden en dan speciaal de meisjes warm voor voetbal

Mgr. Konings uit Posterholt dient het H. Vormsel toe

Op 23 sept. 1979 heeft Mgr. Konings uit Posterholt het H. Vormsel toegediend aan de kinderen van de 5e en 6e klas van de Basisschool. De Bisschop heeft 40 jaar in Ghana gewerkt en is thans emeritus-bisschop. Het was weer een mooie plechtigheid waarbij ook fanfare Concordia aanwezig was ter

Nieuw dak voor de pastorie

In de week van 1-6 oktober 1979 is het dak van de pastorie voorzien van asbestplaten en ’n geheel nieuw pannendak. Tot nu toe was het dak nog niet beschoten, maar men keek van de zolder rechtstreeks tegen de pannen aan. De pannen, daterend uit 1949, waren geheel “uit”gewerkt, het

Allerzielen / allerheiligen 1979

Allerzielen, Allerheiligen 1979. De mensen hebben wederom hun doden met ere herdacht! Allerheiligen, Allerzielen 1979. Achter de kerk! Allerheiligen, Allerzielen 1979. Naast de kerk!  

kort nieuws 11-1979

LEVEROY – Vrouwenbeweging – Heden dinsdag 20 no­vember is er een voorlich­tingsavond voor alle leden van de Limb. Vrouwenbeweging afd. Leveroy. Zuster Peeters zal spreken over de verpleging van zieken en bejaarden en de begeleiding van zieken thuis. De avond is in zaal Leverona en begint om half acht. LEVEROY

Barbaraviering

LEVEROY – Barbaraviering -De door schutterij St. Barbara opnieuw in het leven geroepen viering van het jaarfeest op de gedenkdag van St. Barbara, 4 december, is een groot succes geworden. Na een plechtige H. Mis in de St.Barbarakerk te Leveroy, hadden de schutters een gezellig samenzijn in het schutterslokaal, waarna

Kerstgroet uit Canada

Pastoor Nijhof ontving een kerstkaart van Jozef Drenters uit Canada:                                                                                             Rockwood, Dec. 15-1977 Zeer Eerw. Heer Pastoor Denk nog eens terug aan mijn korte tijd bij U in Leveroy was om photo’s te maken. Die zijn prachtig gelukt. Leveroy blijft, voor ons hier, de warmste plek in ons hart.

Kerstmis 1979

Een prachtige nachtmis met fanfare Concordia en volkszang. De kerk was weer stampvol; 2e Kerstdag om 10 uur trad ons Jongerenkoor op met 20 leden van de fanfare. Een geweldig feest met weer een stampvolle kerk. Ik ben erg tevreden over de vieringen. We hebben met de mensen ook vele