Contactdag volksdansgroep

Bejaardenvereniging

Leveroy

Aan alle leden.

Op donderdag 26 oktober a.s. ie er een contaktdag van volksdansgroepen voor bejaarden uit het Leudalkwartiar en wel in zaal Marcel te Heythuysen voor alle leden van het Leudalkwartier. Dus niet alleen de volksdansers, maar alle leden zijn van harte welkom. Aanvang 2 uur. Entree ie vrij. Autokosten ƒ 2,— per persoon.

We nodigen U ook allen uit mee te gaan met ons najaarsmiddagreisje. Dit houden wij op vrijdag 27 oktober. We vertrekken om 13.00 uur aan het kerkplein. De bedoeling is, dat we eerst naar Roermond gaan, naar de Middelbare Technische School, waar onze pastoor ler*aar en moderator ie. We worden daar door de directie ontvangen en krijgen koffie met vla. Daarna gaan we een kijkje nemen in de werkplaatsen van 800 jongens, die Bouwkunde, Wegen-bouwkunde* Machinebouwkunde, Elektrotechniek of Chemische techniek studeren. Dit is heel interessant en dat mag U niet missen.

Om half vier vertrekken we weer uit Roermond naar Sittnrd. Daar gaan we naar de OD.Vrouwebasiliek, een bedevaartsoord, waar jaarlijks honderden mensen komen om te bidden tot Maria “De Hoop der hopelozen”. Om rond 4 uur hebben we daar een heilige Mis door onze pastoor* waarna gelegenheid om te bidden ofwel het klooster van de zusters te bezoeken* ofwel een bezoek te brengen aan het Binnen-kruisweg-park. Alles ligt daar vlak bijelkaar. U krijgt ook nog tijd om wat te winkelen in Sittard. In ieder geval moeten we om half zes weer in de bus zitten. Dan gaan we richting Grathem en daar gebruiken we een koffietafel bij rest. Geraats. Om 8 uur zijn we allen weer thuis. U bent allen van harte uitgenodigd. We rekenen op 40 personen. De kosten p.p. bedragen ƒ 12,50. De rest doet de kas.

Opgaven van deelname, zowel voor de contactmiddag als voor het bezoek aan de M.T.S. Roermond verwachten we gaarne tot en met zondag 22 oktober bij een der bestuursleden.

HET BESTUUR.

Tags: ,