Mededelingen okt 1978

Heden, maandag 2 oktober vergadering gehad met de inspekteur van de Basisschool. Bedoeling was om te komen tot een gebouwtje naaste de school dat tot documentatiecentrum moest dienen. Inspektie en gemeente menen echter dat Leveroy in 1979 één lokaal vrij krijgt en in 1982 nog één lokaal. Dan is er ruimte genoeg! Wij zijn daar nu ook van overtuigd. Wél gaf de inspektie verlof tot ’t aanbrengen van buitenzonwering voor alle klassen op oost-zuid en  verlof tot de aanschaf van ’n systeem voor een documentatiecentrum. Dat is ook al heel wat! Er moet verder een grote kast komen helemaal achteraan in de gang als berging.

———-

Heb vandaag 4 okt. 1978 gekeken via de televisie naar de begrafenis van de Paus Johannes Paulus I. Jammer! Na 33 dagen overleden!! Tegelijkertijd kwam ’t bericht dat Pierre Geraats (64) na de operatie van heden morgen zeer slecht was. De doktoren waren voor verrassingen komen te staan. Ernstig! Bertus Janssen die ook erg ziek is, hebben ze na een contrôlebezoek maar weer meteen in ’t ziekenhuis gehouden. Ook ernstig! Geve de goede God de kracht aan de families om te kunnen verwerken wat hun in de toekomst te wachten staat.

———-

Ik kreeg op 6.10.1978 bericht dat onze leerling van de M.T.S. te Roermond Gerard van Nieuwenhoven uit Ospel dodelijk verongelukt was op de splitsing Kruisstraat-Leveroysedijk in Nederweert-Eind. Ik heb de ouders direct bezocht en werd uitgenodigd de uitvaartdienst in Ospel te doen en ’t bidprentje te maken. Dat staat hieronder.

Ter dankbare herinnering aan GERARD VAN NIEUWENHOVEN

Hij is geboren op 6 mei 1962. Slechts 16 jaren mocht hij leven vanuit Gods’ hand tot in Gods hand. Een droevig ongeval maakte op 6 oktober 1978 een einde aan dit veelbelovende leven Verbijsterd en diep bedroefd hebben wij hem begraven op maandag 9 oktober 1978

GERARD,
Jouw loven was van waarde Jij was als oudste thuis do hulp van vader en moedor, je stond ze in allos torzijde En voor Je zusjes en broertjes was je con fijne broer, die ze nooit zullen vergeten.Jouw behulpzaamheid was voorbeeldig Je hielp waar je kon en je deed dat niet met grote woorden maar rustig en stil ging Je de mensen tegemoet die ‘n beroep op je deden. Je had een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor thuis, voor hot bedrijf en voor |0 studie Alles deed je met grote overgave en met volle inzet We danken je daarvoor hartelijk !

Je kunt begrijpen dat we nu allen bedroefd zijn. want met jouw heengaan hebben we iets heel kostbaars verloren Gelukkig heb je geen pijn gehad, geen angst Dat is nog een gróte troost voor ons En verder zijn wij ook erg gelukkig dat je altijd in vrede, vriendschap en vreugde hebt geleefd met je ouders, je broers en zusjes, ie familie. Je schoolkameraden en je leraren

En wij hopen en bidden, beste Gerard. dat je in diezelfde vrede, vriendschap en vreugde nu leeft bij God. die ook voor jou een goede Vader Is.

Rust in vrede Gerard Wij zullen jo nooit vergeten.

God. waak altijd over hem, waak over ons kind tot in eeuwigheid, bewaar ons kind in Uw land van belofte, bewaar ons kind in Uw liefde I
Voor de vele blijken van medeleven bij de plotselinge dood en de begrafenis van onzo lieve zoon en broer, zeggen wij U oprecht dank.
J van Nieuwenhoven N. van Nieuwenhoven-Kuijpers
Maria, Frans. Harry en Hesje
Ospel. 9 oktober 1978 Bochtstraat 1

Bij de uitvaartdienst waren de direkteur en de dekaan van onze M.T.S. aanwezig alsmede de klasseleraar en leerlingen van klas WIC, waarin ook Gerard zat. Moge hij rusten in vrede!

———–

In Leveroy werd heden 8 okt. 1978 de muzikale rondwandeling van fanfare Concordia gehouden. Deze was nl. een week uitgesteld. Om 13.30 vertrokken de muzikanten spelend vanaf ’t plein vóór de pastorie. De leden van Jong Nederland waren dit weekend met leden van andere parochies op de Houtsberg. Geslapen in tenten. Prachtig weer gehad.

Tags: ,