HENDRIKUS HUBERTUS VOSSEN 1978

Dankbare herinnering aan
HENDRIKUS HUBERTUS VOSSEN
echtgenoot van

MARIA CHRISTINA VAN HORNE

Geboren 26 Juni 1912 te Roggei en overieden in het St. Jansgasthuis te Weert op 26 augustus 1978, gesterkt door de genademiddelen der Kerk en na een plechtige Eucharistievie­ring begraven op het parochiële kerkhof van de parochie H. isidorus te Heibloem op 29 augustus d.o.v.

Een liefhebbende echtgenoot, een zorgzame en toegewijde vader is vrij plotseling van ons heengegaan.

Ondoorgrondelijk blijft voor ons het mysterie van teven en sterven. Tot grote verbijstering en onuitsprekelijk verdriet moesten wij vroeg­tijdig afscheid nemen van een mens die ons dierbaar was. Het past ons niet de vraag te stellen omtrent Gods raadsbesluiten.

Hij schenkt het leven, maar Hij neemt het weer weg, wanneer het Hem behaagt. In stil ver­driet en met heimwee aanvaarden wij Gods H Wi l ,

Vader was een plichtsgetrouwe, liefdevolle man. Voor zijn vrouw was hij de ideale echt­genoot. Samen hebben zij dertig jaar Hef en leed gedeeld en door hard werken een gezin groot gebracht. Altijd waren zij een steun voor ei kaar. Vader voelde zich ook innig ver­bonden met zijn Kinderen en leefde mee met hun wel en wee.

Ook buiten zijn gezin toonde hij zich een so­ciaal voelende man, die zich zoveel mogetijk wist in te zetten wanneer een beroep op hem gedaan werd. In volle oprechtheid heeft hij zijn levensroeping vervuld. Hij vond zijn kracht in een diep geloof en een sterk vertrouwen in God. Hij heeft zijn ziel teruggegeven aan God, zijn schepper en zaligmaker. Hij leeft nu met Christus In het beloofde land waar geen lijden en geen sterven meer zal zijn en van waaruit hij voor ons allen een voorspreker zal zijn voor Gods troon.

Dierbare echtgenote en kinderen, jullie waren mijn trots en mijn vreugde. Ik dank jullie har­telijk voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Ik vraag jullie, blijf ook nu met mij en met elkander verbonden in goedheid en liefde.

Mogen wij eenmaal voorgoed met elkander herenigd worden in ons Vaderhuis de hemel. Familieleden en vrienden, dank voor uw vriend­schap, vaarwel.

Lieve Vader, wij nemen afscheid maar u zult in onze dankbare herinnering blijven voort­leven als de fijne mens, waarmee wij in ons leven verbonden waren.

Rust in Gods welbehagen en in de eeuwige vrede.

Voor de deelneming betoond bij het overlij­den en de begrafenis van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en schoonvader, betui­gen wij allen onze oprechte dank.

Mevr, M. Ch. Vossen -van Horne en kinderen

Heibloem, 29 augustus 1978

Tags: ,