Koninklijke erepenning voor schutterij


* Burgemeester Kessels van Nederweert speldt de erepenning op het vaandel.
(Van onze verslaggever)

LEVEROY — De schutterij St. Barbara van Leveroy, die 350 jaar bestaat heeft gisteravond ter gelegenheid van dat jubileum gerecipieerd Op die bijeenkomst heeft burgemeester Kessels van Nederweert de koninklijke erepenning van verdienste an de vereniging uitgereikt.

Deze penning, die in 1965 werd ingesteld, wordt toegekend aan culturele verenigingen, die zich op hun terrein verdienstelijk hebben gemaakt. Op de voorzijde van de penning prijkt de beeltenjs van de koningin. Namens de federatie O.L.S. werden door de heer Van Hoef twee medaille uitgereikt, te weten een in goud aan de heer P. Janssen, die liefst 60 jaar lid is van de schutterij, en een in zilver aan de heer M. Korten (25 jaar lid). Gesproken werd ook door pastoor Nijhof, die het schutterswezen als zodanig prees De receptie was druk bezocht. Onder de aanwezigen vond zich ook de heer Spiertz, oud-burgemeester van Nederweert. Fanfare Concordia bracht een klinkende serenade.

Tags: ,