Driesser, Helena


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

HELENA HUBERTINA DRIESSER

De overledene is gestorven op 25 augustus 1978 in de Maaslandkliniek te Horn. Na een leven dat begon op 13 juni 1887 te Leveroy heeft zij dit leven op hoge leeftijd teruggegeven aan God de Schepper en Vader.

Zij ontving vóór haar dood het H. Sacrament der zieken en wij hebben haar op woensdag 30 augustus begraven op het parochiekerk- hof te Leveroy na een plechtige eucharistieviering.

Het lange leven van Helena Driesser is nu voorbij. De ouderdom heeft stilaan dit lichaam ondermijnd en toen het geheel opgeleefd was, kon zij vredig en rustig gaan naar de Vader in de hemel. Met haar dood werd een mooi leven afgesloten. Want zij heeft In haar leven niet stil gezeten, zij was altijd actief, altijd bezig. En alhoewel zij alleen in het leven stond was dit voor haar geen reden tot klagen. Integendeel: zij was dapper, moedig en niet bang voor een tegenslag.

Ze kon goed op eigen benen staan en werkte zich zelfstandig door het leven zonder zich te laten bemoederen.

Daarbij was zij voor haar tijdgenoten wereldwijs, want zij had veel van de wereld gezien tijdens reizen die zij maakte. Werkelijk een pientere vrouw, charmant in haar wijze van spreken en omgaan met de mensen.

Als laatste telg van het geslacht Driesser

leefde zij zoals haar familie vóór haar geleefd had: vroom, godsdienstig en trouw aan de kerk. Haar geloof was oprecht en kende geen twijfel: God was haar vader, Maria was haar moeder en de kerk was haar lief. Met het wapen van de rozenkrans in de hand is zij gestorven.

Moge zij nu opgenomen worden in het eeuwig geluk bij God, voor Wie zij leefde en in Wie zij al haar vertrouwen had.

Maria, Moeder van ons allen, bidt voor haar. H. Antonius, wees ook gij de blijvende vriend van Helena Driesser.

Voor Uw medeleven bij de dood en begrafenis van onze dierbare zeggen wij U oprecht dank.

Familie Driesser
Familie Arits

Leveroy, Dorpstraat 62

De laatste zeswekendienst wordt gehouden te Leveroy in de St. Barbarakerk op zondag 15 oktober 1978, ’s morgens om 10 uur.