Smeets – Timmermans, Helena


Ter dankbare herinnering aan

HELENA TIMMERMANS

echtgenote van
HENRICUS SMEETS

Zij werd geboren te Leveroy 2 augustus 1909 en overleed in het St. Jans gasthuis te Weert op 23 juni 1978, gesterkt door de sacramenten der zieken.
Door haar langdurig met geduld gedragen lijden heeft zij vele verdiensten verzameld voor God.

Nu moeder van ons is heengegaan, ervaren wij pijnlijk dat er iets heel dierbaars uit ons leven is weggevallen. Toch zullen wij dankbaar zijn jegens God om alles wat Hij ons in deze goede moeder gaf. Zachtmoedigheid, goedheid, eenvoud en een diepe Godsvrucht waren haar eigenschappen. Zij heeft haar levenstaak op haar schouders durven nemen. Ze vond haar vreugde in zorgen en werken voor haar groot gezin. De kracht hiervoor vond ze in haar groot geloof aan Hem, die haar nu opgenomen heeft in zijn Hemels Rijk, en haar zal belonen voor al haar werken. Mijn dierbare vrouw ruim 45 jaar hebben wij lief en leed gedeeld. Ik dank je voor alle goede zorgen voor je liefde, en je goedheid. Lieve mam en oma veel zorgen hebben wij je gegeven, maar nooit kwam er ook maar een klacht over alles wat je voor ons moest doen. Goede God laat haar leven in Uw eeuwig licht en geef Vader en ons, die door haar dood zo zwaar getroffen zijn, Uw kracht en moed om dit kruis te dragen en moedig verder te leven.

Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma danken wij u heel hartelijk.

H. Smeets

kinderen en kleinkinderen
Weert, 28 juni 1978

Tags: