Directiewisseling bij fanfare

LEVEROY – Directiewisseling In een korte openbare vergadering die door velen, ook buitenstaanders, werd bijgewoond heeft de heer H. Wolters sr. de directie van fanfare Concordia overgedragen aan zijn zoon Theo Wolters. Dit gebeurde in een stijlvolle bijeenkomst, waarin de heer Derks namens de fanfare sprak en pastoor Nijhof namens de parochiegemeenschap. Aan de heer Wolters werd een prachtige pentekening aangeboden, voorstellende de directeur zelf, compleet met direktiestok. Wolters sr. is 12 jaar onafgebroken direkteur geweest van de Leveroyse fanfare. In die 12 jaar bracht hij ’t korps van de vierde afdeling naar de afdeling uitmuntendheid. Vier keer veroverde hij in die zelfde tijd de Limburgse kampioenswimpel. Wolters heeft te kennen gegeven dat hij in de toekomst zal blijven bijspringen als zijn zoon afwezig moet zijn. Ook de echtgenote van Wolters sr. werd door bestuur en leden van Concordia in de bloemen gezet Het geheel kreeg nog een bijzonder feestelijk tintje omdat de jonge direkteur juist bericht ontvangen had dat hij de trompetacte had gehaald.

Tags: ,