Schutterij St. Barbara is 350 jaar oud!

Wat een leeftijd, wat een ervaring, wat een historie!!

Als pastoor van de parochie St. Barbara-Leveroy, ben ik trots op onze schutterij. Want ondanks de leeftijd van 350 jaar is schutterij St. Barbara tóch “jong” gebleven. Jong van hart, jong van mentali­teit, jong van geestdrift. *t Is geen schutterij die zo-maar een beetle achteraan huppelt in de lange stoet van Limburgse schutterijen. Nee*, St. Barbara uit Leveroy is nog steeds te vinden in de voorste gele-j deren. Onze schutterij heeft nog steeds een klinkende naam, onze » schutters kennen ‘t vak en worden nog altijd gevreesd tijdens feesten én wedstrijden. Onze drumband van de schutterij mag zich overal * laten horen, de roffels wervelen in strakke galop over ‘t Limburgse-,- land als een troep Herten in de vHoege voorjaarszon.

Wet bijzondere hoogachting spreek ik over de schutterij St. Barbara vanwege ‘t feit dat de drumband èïrschuttérs altijd aanwezig zijn bij? ónze processies. De drumband opent de stoet, waardig en correct * én de schutters begeleiden het Heilig Sacrament.

Dat doen ze nu al 350 jaar. En altijd met charme, met eerbied en gnati Bedankt St. Barbara namens heel onze gemeenschap.

Wij feliciteren de schutterij St. Barbara van harte met dit grote leest, met deze rijke leeftijd. En wij vragen, ook namens heel de gemeenschap; blijf op Uw post, want Leveroy zonder de schutterij | St. Barbara is als een klok zonder uurwerk, als een stad zonder hart, als een hemel zonder zon.

Pastoor Joh. B. Nijhof Geestelijk adviseur.

Tags: ,