Proficiat Schutterij st. barbara (kessels)

Proficiat Schutterij st. barbara

Leveroy, gemoedelijk , gastvrij en bescheiden……

zo luidt de det aanhef van een artikel in de Maas- en Roerbode van I juli 1961 handelend over “de aoje Limburger”, het grootste limburgse volksfeest dat daags daarna in Leveroy zou plaatsvinden,Over oude gemeentelijke grenzen heen bestaat in Leveroy een hechte gemeenschap en gepaard met de kwaliteiten hierboven vermeld bezit “Leivere” gelukkig nog de charme van een Limburgs dorp.En in dat dorp maakt men zich nu op om het 350-jarig bestaansfeest te vieren van de schutterij.

Zoals ik heb gelezen zijn er van de alleroudste geschiedenis van de “sjötterie” niet zoveel gegevens meer voorhanden, maar dat in Leveroy echt “sjötte-blood” stroomt is wel duidelijk.Het zal maar zelden voorkomen dat een schutterij 3 maal in zeven jaar (1961-1963-1968) de vierde maal in haar roemruchte geschiedenis- het Oud Limburgs Schuttersfeest kan organiseren. Een bewijs van bekwaamheid, ‘n bewijs ook dat deze vereniging diepe wortels in de gemeenschap heeft geschoten.

Terecht dacht ik, mag hier hulde worden gebracht voor de handhaving van deze fleurige brok volkscultuur, de handhaving van de band met kerk en gemeenschap.Daarom- namens het gemeentebestuur van Nederweert- wil ik uiting geven van respekt voor het behoud van het schutterswezen in de strijd rond de schiethoorn, in het optreden bij gemeenschaps­feesten, in de gezelligheid van het “sjötte lokaal”.

Hartelijke gelukwensen met uw 350-jarig bestaansfeest, put uit een rijk verleden de moed om verder te gaan en datgene te behou­den waarvan U hebt ervaren welk groot goed dit voor een gemeen­schap betekent.

“Een vaste hand en een scherp oog” mogen uw leden en uw vere­nigingsleven blijven begeleiden.

Nederweert, 8 juni 1978

De burgemeester van Nederweert, A. Kessels

Tags: ,