Vermij, Willem


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

WILLEM VERMIJ

Hij is geboren te Baexem op 11 maart 1904. Op 14 maart 1978 stierf hij in het St. Janshuis te Weert, nadat hij de laatste jaren van zijn leven vredig en rustig had doorgebracht in de Bejaardenwijk van Leveroy. Op zaterdag 18 maart hebben we hem te ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy.

Willem Vermij was een geziene man. Hij leefde heel zijn leven stil en tevreden. Hij gebruikte nooit veel woorden. Eenvoudig en getrouw ging hij door het leven als een gelovige mens. Hij was zeer oppassend en degelijk, echt uit het goede hout gesneden. Zijn familie heeft hem tot aan de dag van zijn dood bewaakt en beschermd en thuis kreeg hij een zeer goede verzorging. Maar daar was hij ook echt dankbaar voor, niet door een omhaal van woorden te gebruiken, maar door een dankbare glimlach. Hij hield veel van de kinderen en de kleinkinderen van zijn broer, met wie hij optrok alsof ’t zijn eigen kinderen waren. Maar ze deden ook alles voor hem. Daarom kunnen wij Willem Vermij nu teruggeven met dankbaarheid. Hij was goed voor ons en wij waren goed voor hem. Deze mens die zelf nooit de vreugde van een huwelijk of gezin gekend heeft, kreeg hier op aarde van zijn eigen familie een echt “thuis” waar hij gelukkig is geweest. Moge dit geluk nü verder gaan in zijn leven bij God en moge hij daar leven, altijd! In vrede, in blijdschap, in vreugde.

Goede God, bewaak onze overledene die Uw trouwe dienaar was op aarde en die U nooit heeft losgelaten.

Laat ook hem nu niet los, maar neem hem op, dichtbij Uw grote goede hart van Liefde. Amen.

Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van on­ze overledene zeggen wij U oprecht dank.

Uit allernaam :
E. Vermij – Janssen
Fam. Pleunis – Vermij
Fam. Vermij – Rietjens

Leveroy, 18 maart 1978

De zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van Leveroy op 2e Pinksterdag, 15 mei 1978, ’s morgens om 10 uur,