Cootjans, Ton


Ter dankbare nagedachtenis aan

TON COOTJANS

Hij is een korte weg gegaan van slechts 32
jaren. Ton is geboren te Steyl op 10 juni 1945.

Op 7 april 1972 sloot hij een gelukkig huwelijk met
ANJA OP HEIJ

Hun geluk werd wreed verstoord door een verkeersongeval waarbij Ton om het leven kwam. Dit gebeurde op 3 maart 1978. Na een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van Leveroy hebben we Ton begraven op het parochiekerkhof aldaar op woensdag 8 maart 1978. Omdat zij in Leveroy trouwden wilde zijn echtgenote ook daar voor goed afscheid van hem nemen.

Diep verslagen en verbijsterd zijn we: allemaal. Het verdriet snijdt door ons hart en we zitten met die eeuwig-blijvende vraag: waarom moest dit gebeuren? Er komt geen antwoord! Er is en blijft de stilte van de dood en woordeloos houden we elkaar vast, zoekend naar steun en troost. En toch is er iets dat ons kan helpen. Dat is op de eerste plaats: Ton zelf. Als we denken aan zijn opgewektheid, zijn vrolijkheid en zijn slagvaardige humor, dan helpt ons dat misschien een beetje over de drempel van het verdriet heen.

Ton was immers een spontane, vlotte, gezellige mens met wie je elk moment tot een leuk gesprek kon komen. Hij speelde met het leven alsof dat leven ’n door de wind wegdartelende ballon was. Hij genoot van het leven en hij ademde het plezier en de blijdschap in als een zorgeloos kind. Denkend aan Ton, geeft ons dat misschien een beetje vreugde en blijdschap terug. En op de tweede plaats moeten we ook gelovig durven denken dat onze God een goede God is, die zorgt voor alle mensen: doden en levenden. Ton is door die goede God geaccepteerd, volledig, want wie dienstbaar is en wie vrede zoekt en wil, die maakt van stenen een paleis en die is voor God geslaagd. Daarom geloven wij dat Ton er is, hij is ontvangen en gearriveerd bij onze, beste, goede God. Moge dit voor Anja zijn lieve echtgenote, en voor zijn ouders en broers en zussen, voor zijn familie en vele vrienden een grote troost zijn, maar ook een oproep dat ze Ton nooit zullen vergeten.

Moge hij rusten in vrede.

Voor de vele blijken van belangstelling bij de dood en de begrafenis van Ton zeggen wij U oprecht dank.

Anja Cootjans – Op Heij
Familie Cootjans
Familie Op Heij

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op vrijdagavond 28 april ‘s-avonds om 7 uur.

 

Categories :