Kort nieuws jan. 1978

Jongerenkoor Leveroy zingt”Weert

Weert – Het Jongerenkoor van Leveroy verzorgt op zondag 15 januari om 12.00 uur een kerkdienst in de kerk van het Groenewoud te Weert. Dit jongerenkoor bestaat ruim 3 jaar, telt 30 leden en beschikt verder over een zes man sterke combo. De groep jongeren verzorgt niet alleen de liederen van de dienst, maar ook de overige teksten zijn door hen samengesteld. Pastoor Nijhof van Leveroy zal in deze viering voorgaan.

LEVEROY – Parochienieuws. In verband met het tekort aan plaatsen, dat zich regelmatig voordoet in de kerk van Leveroy, is het kerkbestuur van plan over te gaan tot uitbreiding van het aantal zitplaatsen, met dien verstande dat de kinderbanken worden opgeheven. Telkens weer bij grote feesten en begrafenissen is er een plaatsgebrek van 100-150 zitplaatsen, terwijl daarnaast vele volwassenen plaats moeten nemen in voor hen geheel ongeschikte kinderbanken. In eerste instantie heeft het kerkbestuur gedacht aan opheffing van de kinderbanken en aan het bijplaatsen van voor de Barbara-kerk aangepaste stoelen. Een en ander moet nog nader bekeken worden, maar de onderhandelingen hierover zijn in volle gang
PN:   In 1988 was dit nog niet gerealiseerd. Maar het kerkbezoek is in de jaren tachtig ook drastisch achteruit gelopen.

LEVEROY – Jongerenkoor -Na het succesvol optreden van het Jongerenkoor van Leveroy in Nederweert, Nederweert-Eind en zondag j.1. in Weert, zal dit koor aanstaande zondag de dienst opluisteren en verzorgen in de parochie „de Kemp” in Roermond. De dienst begint om 11 uur. Voorganger is pastoor Nijhof uit Leveroy. De directie is in handen van de heer H. Peeters. In verband hiermede zal de repetitie woensdag niet zijn om 7 uur, maar om B uur in de parochiekerk van Leveroy.

LEVEROY – Bcjaardenvereniging – Woensdag 25 januari houdt de bejaardenvereniging de jaarlijkse algemene vergadering in zaal Leverona om 2 uur ’smiddags. Na behandeling van de jaarstukken zal voorzitster Mevr. Ament-Creemers een contributieverhoging aan de orde stellen. Tevens zullen mededelingen worden gedaan omtrent de komende vakantiedagen die naar keuze in Luxemburg of Duitsland kunnen worden doorgebracht Na afloop van de vergadering is er een koffietafel.

LEVEROY – L VB – De afdeling Levroy van de LVB houdt op woensdag 25 januari in zaal Leverona om 8 uur een bijeenkomst die verzorgd en aangeboden wordt door de Rabobank. Nadat er een inleiding gehouden wordt over verzekeringen en reizen, zal er een film vertoond worden. Onder de pauze wordt vla en koffie gepresenteerd. Het geheel eindigt met een kwis waaraan leuke attenties en prijzen zijn verbonden.

Tags: ,