Coenen, Tjeu


Categories :

Dit gedachtenisprentje wil zijn een dankbare herinnering aan

TJEU COENEN

die een korte weg ging in het aardse land vanuit Gods hand tot in Gods hand. Op 26 januari 1963 is Tjeu geboren; op z’n 15de verjaardag in 1978 maakte een noodlottig ongeval een einde aan dit mooie jonge mensenleven.

Hij is op 30 januari 1978 begraven op het parochiekerkhof te Leveroy.

Heel onverwachts is Tjeu van ons heengegaan. Wij staan verslagen en hebben verdriet. Het is bijna niet te geloven. Tjeu was pas 15 jaar. Een veelbelovende, actieve jongen, die het hart op de goede plaats had zitten. Thuis was hij attent en hielp zijn ouders op de boerderij, waarbij niets teveel was. Een grote steun voor vader en moeder. Op de Biologische School in Weert had men vele verwachtingen van hem. Hij was immers een grote dierenvriend, hij stond dichtbij de natuur en interesseerde zich bijzonder voor alles wat te maken heeft met geboorte en leven. Tjeu was een flinke, sterke jongen, die toch niet stoer wou zijn. Eerlijk erkende hij dat hij het leed en het verdriet van andere mensen niet goed kon verdragen. Wat ons allemaal goed deed, dat was dat Tjeu zo’n opgewekt en blij karakter had, spontaan en meelevend. Een weldaad om met hem om te gaan.

En nu, plotseling, zonder enige voorbereiding, is alles afgelopen. Daarom zijn we verdrietig. Temidden van dit verdriet zijn we toch ook een beetje gelukkig. Gelukkig dat hij geen angst of pijn heeft gehad. Gelukkig zijn wij omdat Tjeu een mooie jeugd had bij zijn ouders en broers. Met hen samen durven we nu ook bidden: Heer God, laat ons niet in de steek. Wees trouw aan Uw belofte, dat het laatste woord niet is aan de dood, maar aan U, levende God. Neem Tjeu op in dat grote gelukkige land van belofte, dat U ons voorzegd hebt door Jezus Christus.

Heer onze God bewaar ons kind in Uw liefde, die niet vergaat; bewaar ons kind in Uw vrede, die blijft in eeuwigheid.

Voor de vele blijken van belangstelling bij de dood en de begrafenis van onze Tjeu zeggen wij U oprecht dank.

C. Coenen L. Coenen – Geraats Harry, Peter, Leo, Herman, Cor Ome Lei.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 19 maart 1978 om 10 uur.